FOTOGRAFIE
Z CMENTARZA
ŻOŁNIERZY RADZIECKICHJeżeli poszukuje Pan/Pani mogiły ofiary II wojny światowej
w kraju lub za granicą proszę odwiedzić stronę
http://www.pck.org.pl/poszukiwania/szukaj/mogily.htmFotografie wykonał
Joachim Filusz
10 maja 2005