GRAFICZNY OBRAZ STANU WODY I PRZEPŁYWÓW NA GÓRNEJ ODRZE
(23 maja 2010)
sporządzony za pomocą materiałów dostępnych na stronach:
Aktualne stany wody wg strony Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej: http://www.pogodynka.pl/podest/hydro.php?s=3
Stany wód w rzekach pogranicza polsko-czeskiego http://www.pod.cz/portal/sap/pl/index.htm

W dniu dzisiejszym sytuacja hyrologiczna w dorzeczu GÓRNEJ ODRY
wygląda następująco:


W BOCHUMINIE STAN WÓD PRZEDSTAWIAŁ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

GDZIE PRZEPŁYW CHWILOWY WODY WYNOSIŁ:W ZLEWNI GÓRNEJ ODRY STAN NA GODZINĘ 14:00 W DNIU 23 MAJA 2010 PRZEDSTAWIA PONIŻSZY RYSUNEK:

 

POZIOM, ORAZ ILOŚĆ SPŁYWAJĄCEJ WODY  W POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH POMIAROWYCH PRZEDSTAWIAŁ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

KOŹLE - BRAK POMIARU WIELKOŚCI PRZEPŁYWU CHWILOWEGO.
 

PODOBNE IFORMACE ZNAJDUJĄ SIĘ TAKŻE:
stany rzek wg Sarostwa
- Stany wód na Odrze aktualizowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
http://www.kedzierzynkozle.pl/portal/index.php?t=200&id=24813
- Mapa satelitarna uwzględniająca poziom zachmurzenia m.in. nad Czechami i południowo-zachodnią Polską.
http://www.chmi.cz/meteo/rad/rad_data.php