INFORMACJE O PUBLIKACJACH ZWIĄZANYCH Z KĘDZIERZYNEM-KOŹLEM

Publikacje autorstwa Herberta Probe

Herbert Probe

kontakt 
 - Herbert.Probe@t-online.de

   

MIASTO I POWIAT KOZIELSKI
W STAREJ FOTOGRAFII

Książeczkę można nabyć pod adresem - Herbert.Probe@t-online.de

W powyższym wydaniu znajdziesz wiele starych pocztówek ukazujących Koźle i powiat Kozielski
z informacjami o ukazywanych budowlach i obiektach.
 

DREWNIANE KOŚCIOŁY
POWIATU KOZIELSKIEGO

 

Książeczkę można nabyć pod adresem - Herbert.Probe@t-online.de

 

W książeczce tej opisano dawne kościoły drewniane powiatu Kozielskiego.