Kolejny raz Ko¼le zdobyte przez wojska napoleońskie.relacja foto - Joachim Filusz