Kolekcja dr Alfonsa Rataja

100 lat konsekracji kościoła pw. Św. Mikołaja

  Kędzierzyn w starej pocztówce
  100 lat konsekracji kościoła pw. Św. Mikołaja
  Dworzec kolejowy w starej pocztówce
  Z ALBUMU - "REJENCJA OPOLSKA"
1.jpg
      Emblemat z patronem świątyni - Św. Mikołajem.
       Dem Bild des Schutzpatrons dem hl. Nicolaus.
101.jpg

       

Widok z ulicy dojazdowej na most kolejowy na kędzierzyński 
kościółek drewniany i fabrykę słodu z około 1895 roku.

      

Ansicht von der Auffahrtsstrasse zur Bahnüberführungsbrücke 
an das Holzkirchlein
und Malzfabrik um 1895 .

102.jpg
     

 Uroczystość kościelna w kędzierzyńskiej Kuracji, 1896 r. 
 Wierni Kuracji zgromadzeni przed drewnianym kościółkiem.

       Kirchenfeier in der Kandrziner Kuratie im Jahre 1896. 
Gläubige der Kuratie vor dem Schrotholzkirchlein

103.jpg

Widok drewnianego kościółka w Kędzierzynie, 
data wykonania  zdjęcia nieznana.

Ansicht des Holzkirchleins in Kandrzin
 – Datum des Fotos  unbekannt.

105.jpg

    Widok ogólny kędzierzyńskiego kościółka w parku 
szczytnickim we Wrocławiu, zdjęcie z 1994 r.
     Gesamtansicht des Kandrziner Holzkirchleins 
im Scheitniger Park in Breslau – Foto aus dem Jahre 1994.
106.jpg

    

Widok ogólny kędzierzyńskiego kościółka w parku 
szczytnickim we Wrocławiu, zdjęcie z 1994 r.  

    

Gesamtansicht des Kandrziner Holzkirchleins 
im Scheitniger Park in Breslau – Foto aus dem Jahre 1994.

107.jpg
108.jpg

Widok ogólny kędzierzyńskiego kościółka w parku 
szczytnickim we Wrocławiu, zdjęcie z 1994 r.  

Gesamtansicht des Kandrziner Holzkirchleins 
im Scheitniger Park in Breslau – Foto aus dem Jahre 1994.

109.jpg
110.jpg
111.jpg
112.jpg
201.jpg

Widok probostwa parafii  Św. Mikołaja w Kędzierzynie, 
zdjęcie z 1914 r.
 

Ansicht des Pfarrhauses der St. Nikolaus-Pfarrgemeinde 
 – um 1914.

202.jpg

Widok kościoła Św. Mikołaja po konsekracji w 1902 r 
oraz kościółka drewnianego  w Kędzierzynie do 1913 r.
 

Ansicht der St. Nikolaus Kirche nach der Konsekration 
im Jahre 1902 und des Holzkirchleins in Kandrzin bis 1913 .

203_1902.jpg

Widok kościoła Św. Mikołaja  w Kędzierzynie  po konsekracji, 
zdjęcie z 1902 r.
 

Ansicht der St. Nikolaus Kirche nach der Knsekration 
im Jahre  1902.

204_1907.jpg
207.jpg
208.JPG
2091_1927.jpg
2092.jpg
2093.jpg
211_1938.jpg

Widok prezbiterium Kościoła Św. Mikołaja z 1938 roku.

Ansicht auf das Presbyterium der St. Nikolaus – Kirche, - Foto aus dem Jahre 1938.

212_1907.jpg
213_1971.jpg

Pamiątka z Misji Św. w parafii Św. Mikołaja w 1971 roku, widok na prezbiterium kościoła.

Andenken an die hl. Mission in der St. Nikolaus Pfarrgemeinde im Jahre 1971, Ansicht an das Presbyterium.

301.jpg
302_1992.jpg
304.jpg

Rusztowanie przy wieży kościoła Św. Mikołąja, widok od ulicy Judyma, zdjęcie z 1998 roku.

Gerüst am Kirchenturm der St. Nikolauskirche, gesehen von der Dr. Judymstrasse, im Jahre 1998.

305.jpg

Widok rusztowania firmy Schmidt podczas wykonywania  
prac renowacyjnych kościoła  św. Mikołaja w 1998 r. 

Im Jahre 1998 wurde der  Kirchturm von der Firma Schmidt wegen Sanierungs-arbeiten eingerüstet.

306.jpg

Widok kościoła  Św. Mikołaja w Kędzierzynie z 2000 roku po wykonanych pracach renowacyjnych.

Ansicht der St. Nikolaus Kirche, nach den durchgeführten Sanierungsrbeiten, um 2000.

310.jpg
311.jpg

Wieża kościoła Św. Mikołaja po jej renowacji w 1998 roku.

Kirchturm der St. Nikolaus-Kirche nach seiner Sanierung  im Jahre 1998.

312.jpg

Szczyt wieży kościelnej po pracach renowacyjnych w 1998 r. 

Die Kirchenturmspitze nach der Renovierung im Jahr 1998

313.jpg
314.jpg

Widok na środkową część ściany wejściowej do kościoła z widocznym 
u góry emblematem z Św. Mikołajem, patronem świątyni kędzierzyńskiej.
 

Ansicht auf den mittleren Teil der Eingangsmauer in die St. Nikolaus-Kirche 
mit dem sichtbaren Emblemat des Schutzpatrons hl. Nikolaus.

315.jpg

Fronton kościoła z widocznym emblematem patrona świątyni Św. Mikołąjem. 

Die Eingangsseite der Kirche mit dem Bild des Schutzpatrons dem hl. Nikolaus.

320.jpg

Ołtarz boczny z obrazem Czarnej Madonny, Od 1949 roku w niszy nawy poprzecznej kościoła Św. Mikołąja. 

Seitenaltar mit dem Bild der Schwarzen Madonne, ab 1949 in der Nische des Querschiffs 
der  St. Nikolaus Kirche.

321.jpg

Widok na boczną część nawy podłużnej kościoła Św. Mikołaja, 2001 rok. 

Ansicht auf den Seitenteil des Langschiffs der St. Nikolaus Kirche um 2001.

322_1998_a.jpg

Widok prezbiterium kościoła Św. Mikołaja z 1998 roku. 

Blick ins Presbyterium der St. Nikolaus-Kirche  aus dem Jahr 1998.

323_1998_b.jpg

Ołtarz główny kościoła z figurą patrona parafii św. Mikołajem. Fotografia z 2000 r. 

Hauptaltar mit der Figur des Schutzpatrons der Kandrziner Kirche, dem hl. Nikolaus 
– Foto aus dem Jahre 2000

324_1998_c.jpg

Mozaikowy ołtarz , od 1958 roku  w nawie poprzecznej kościoła Św. Mikołaja. 

Mosaikseitenaltar ab 1958 im Querschiff der St. Nikolaus Kirche.

325_1998_d.jpg

Mozaikowy ołtarz boczny, od 1958 roku w nawie poprzecznej kościoła Św. Mikołaja. 

Mosaikseitenaltar ab 1958 im Querschiff der St. Nikolaus Kirche.

326.jpg

Szopka Bożenarodzeniowa przy ołtarzu głównym w kościele Św. Mikołaja – 2000 rok. 

Die Weihnachtskrippe am Hauptaltar der St. Nikolaus-Kirche im Jahr 2000.

349.jpg

Proboszcz  Parafii św. Mikołaja przy biurku na plebanii, - 1998, 
Ks. Manfred Kokott, proboszczem parafii jest od 1984 r.
   

Foto  des  Pfarrers der St. Nikolaus-Kirche am  Schreibtisch im Pfarramt,1998. 
Seit 1984 ist der Priester Manfred Kokott der Pfarrer von St.Nikolaus.

350.jpg

Przy oględzinach zdjętej z wieży kościelnej kuli, ksiądz proboszcz Manfred Kokott, rok 1998. 

Besichtigung vom Pfarrer Manfred Kokott der vom Kirchturm heruntergezogenen Kugel, Jahr 1998.

351.jpg

Widok zdjętej do renowacji kuli z wieży kościelnej Kościoła Św. Mikołaja, rok 1998. 

Ansicht der zur Renovierung vom Kirchturm heruntergezogen Kugel, aus dem Jahr 1998.

352.jpg
353.jpg

Przy zdjętym do renowacji krzyżu z wieży kościelnej gospodarz kościelny Paweł Jochem
i ks. proboszcz Manfred Kokott.

Bei zur Renovierung heruntergezogenem vom Kirchturm Kreuze Kirchwirt Paweł Jochem 
und Pfarrer Manfred Kokott.

354.jpg

Urządzenie mechanizmu zegara na wieży kościelnej. 

Uhrwerkanlage im Kirchturm der St. Nikolaus Kirche.

360.jpg
401.jpg
402.jpg
501.jpg

Widok kościoła Św. Eugeniusza de Mazenod na Pogorzelcu,  - 2001 rok. 

Ansicht der St. Eugen de Mazenod – Kirche in Pogorzelletz um 2001.

502.jpg
503.jpg
504.jpg
505.jpg

Ołtarz główny w kościele Św. Eugeniusza de Mazenod ze statuą Chrystusa Zmartwychwstałego. 

Hauptaltar in der St. Eugen de Mazenod Kirche in Pogorzelletz mit der Statue des Auferstandenen Christi.

601.jpg
602.jpg
603.jpg
604.jpg

Copyright © J&LukF
Kędzierzyn-Koźle
Moje Miasto
aktualizacja
27 września 2002