FOTOGRAFIE
ze Sławięcic
- nadesłane przez Annę Klimczak