RELACJA Z INSCENIZACJI BITWY
W 200 ROCZNICĘ OBLĘŻENIA KO¬LA
PRZEZ WOJSKA NAPOLEOŃSKIE
- autor Maciej Niemas