Relacja fotograficzna
z II DNI TWIERDZY KOČLE
Marka D▒browskiegio