NOWOŚĆ!
Staraniem Towarzystwa Przyjaciół Sławięcic ukazała się książka
p.t. DZIEJE SŁAWIĘCIC do 1945
z tekstem Pana  Profesora Karola JONCY.
Za zgodą  pana Profesora  ubogacono ją zdjęciami oraz rysunkami 
dawnych i współczesnych Sławięcic. 
Jest ona dostępna w Towarzystwie Przyjaciół Sławięcic.