KUŹNICZKA - znana i nieznana

W niedzielę 12 czerwca 2005 otwarto wystawę w świetlicy Rady Osiedla Kuźniczka
o wyżej podanym tytule. Wystawa przygotowana z inicjatywy Pani Jolanty Rydzewskiej
przy pomocy Pani Genowefy Małkiewicz oraz Pani Krystyny Graczkowskiej
przedstawia wiele eksponatów z dawnych lat  wypożyczonych z Izby Pamięci Gimnazjum w Bierawie
oraz Przedszkolu w Cisowej i prywatnych zbiorów Pani Krystyny Graczkowskiej oraz stare fotografie
ze zbiorów prywatnych pana Dr Alfonsa Rataja oraz ze zbiorów z strony www.k-k.pl
pozwala ujrzeć Kuźniczkę znana i nieznaną.
Pogratulować wypada niezwykle udanej wystawy.


Pani Genowefa Małkiewicz ze znawstwem tłumaczy jak powstają koronki ...


... oraz demonstruje zalety śląskiego stroju.

fotografie - Joachim Filusz