PIENIĄDZE

- uzupełnienia do zbiorów Marka Jury
       
   

POLSKIE BANKNOTY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
 

   
 
 
   
Polskie banknoty po II wojnie  Światowej
 
   
 
Na terenach wschodnich województw wyzwolonych od okupanta niemieckiego, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wprowadził do obiegu pierwsze bilety skarbowe Centralnej Kasy Skarbowej z nazwą nieistniejącego jeszcze Narodowego Banku Polskiego. Banknoty z oznaczeniem roku 1944 weszły do obiegu 27 sierpnia tego roku
  50 groszy 1944 r.
Najniższy nominał przywieziony w „worku" przez Armię Czerwoną do Polski.
Banknoty z oznaczeniem roku 1944
weszły do obiegu
jako prawny środek płatniczy 27 sierpnia tego roku.
Były zaprojektowane przez grafików sowieckich
i wydrukowane przez mo
skiewską drukarnię „GOZNAK".
Banknoty by
ły zaopatrzone w błędną klauzulę prawną.
Jedynie banknot 50-groszowy nie posiadał
całej klauzuli.
  500 złotych 1944 r.
Najwyższy nominał z datą 1944 r. z błędną klauzulą prawną:
„przyjmowanie we wszystkich wypłatach jest obowiązkowym,
fałszo
wanie będzie karane zgodnie z prawem".
Na
stępne banknoty drukowane już w kraju miały poprawną klauzulę
„...obowiązkowe...".
Banknoty pięćsetzłotowe zostały dość szybko wycofane z obiegu z uwagi na ich liczne fałszerstwa.
  1000 złotych 1945 r.
Jest to pierwszy powojenny tysiączek drukowany w kraju w PWPW w Łodzi.
Projek
tantem tego banknotu był artysta Ryszard Kleczewski.
Do druku użyto po raz pierwszy
po wojnie papieru banknotowego krajowej produkcji.
Banknot ten, jak i poprzednie z
1944 r., okazał się łatwy do podrobienia,
to
też NBP wprowadzał nowe wzory banknotów o bardziej skomplikowanej grafice i lepszym druku.

Czesław Miłczak - artysta plastyk

 

Materiały pochodzą z bezpłatnego dodatku do GAZETY WYBORCZEJ "NIEZWYKŁA HISTORIA KRAJU I PIENIĄDZA - 1944-1949