PIENIĄDZE

- uzupełnienia do zbiorów Marka Jury
       
   

BANKNOTY GETTA ŁÓDZKIEGO
 

   
 
 
   
Banknoty Getta Łódzkiego
 
   
 
Banknoty wprowadzone do obiegu w getcie byty dodatkowym sposobem wyizolowania Żydów ze społeczeństwa - poza murami wydzielonej dzielnicy nie miały żadnej wartości
  2 Marki 15.05.1940 r.
Banknot ten wycofano ze względu na jego fałszerstwo
(fałszerstwo Rochwergera -około 5000 falsyfikatów),
dlatego jest jednym z rzadszych banknotów na rynku kolekcjonerskim.
Proces fa
łszerza odbył się w getcie 14.11.1941 r.,
potem został on zatrudniony przez Niemców do fałszowania banknotów innych krajów, prawdopodobnie funtów angielskich.
Zginął w Auschwitz.
  5 Marek 15.05.1940 r.
Na banknotach getta łódzkiego widnieje podpis Mordechaja Chaima Rumkowskiego. Rumkowski został mianowany przez ówczesnego komisarza miasta Leistera
„Starszym Gminy Żydowskiej".
Wobec Żydów
w getcie Rumkowski posiadał nieograniczone uprawnienia władcze.
Po likwidacji getta został wywieziony do obozu
Auschwitz, gdzie zginął.
  50 Marek 15-05.1940 r.
Jest najwyższym nominałem, jaki był w obiegu w getcie.
Pieniądze weszły do obiegu 9 lipca 1940 r.
i od tego dnia wolno było posługiwać się tylko tymi „pokwitowaniami" (Quittung uber).
Za posiadanie innej waluty groziła śmierć.
Tak drastyczne sankcje zmuszały Żydów do wymiany dobrej waluty na pieniądze getta,
tym samym dostarczając Niemcom poważnych sum w dewizach i walucie niemieckiej.

Czesław Miłczak - artysta plastyk

 

Materiały pochodzą z bezpłatnego dodatku do GAZETY WYBORCZEJ "NIEZWYKŁA HISTORIA KRAJU I PIENIĄDZA - 1939-1945