NOTGELD

- historia
  oraz zbiory Marka Jury i innych kolekcjonerów
   
W otrzymywanych przesyłkach związanych z miastem i okolicami pojawiają się często tak zwane NOTGELDY.
Te niejednokrotnie kolorowe papierki pokazują nam w ciekawy sposób czasy minione.
Postanowiłem poświęcić im oddzielny rozdział który będzie pokazywał rolę jaką NOTGELDY pełniły i w jakich pojawiły się okolicznościach.
Planuję to zrobić przez utworzenie działu DOKUMENTACJA w którym zawarte będą opisy zaczerpnięte z dostępnych publikacji,
oraz dział GALERIA ukazujący zbiory kolekcjonerów.
Liczę na pomoc w redagowaniu tego zamierzenia.
Dziękuję za pomoc w tworzeniu tego działu:
1. Markowi Jura
2. Albertowi Stobrawe
3. Alfonsowi Rataj
4. Towarzystwu Ziemi Kozielskiej

 
   

Bardzo rzadki egzemplarz akcji
Kozielskiego Stowarzyszenia (związku) Bankowego
na 1000 Reichsmark z 1934 roku,
z oryginalnymi odręcznymi podpisami zarządu.
Nadesłał Marek JURA - 14 lipca 2006

(kliknij na akcję)

   

 

 

DOKUMENTACJA

STRONA GŁÓWNA

GALERIA