Grupa historyczna „BLACKHAMMER"

Zaprasza do zwiedzenia Izby Pamięci 15 Armii Powietrznej U.S.A. oraz jeńców wojennych i robotników przymusowych, którzy w czasie II wojny światowej byli zatrudnieni przy budowie rafinerii na terenach Kędzierzyna- Koźla, a które stały się celem bombardowań ofensywnych lotników amerykańskich w 1944r. W zbiorach posiadamy:
*
fragmenty zestrzelonych samolotów amerykańskich, niemieckich i rosyjskich
* wyposażenie lotnicze, obrony przeciwlotniczej, elementy umundurowań

*  unikalne dokumenty oraz zdjęcia z archiwów amerykańskich, niemieckich, angielskich, polskich oraz ze
zbiorów prywatnych
* relacje świadków, więźniów oraz weteranów uczestniczących w walkach

* naszywki, guziki, emblematy, godła oraz oryginalny szkocki tartan, w którym chodzili jeńcy angielscy

Ponadto zapoznamy się z losami zestrzelonych amerykańskich załóg, z materiałami na temat ich
poszukiwań oraz uzyskanymi wynikami.

Izba Pamięci mieści się w Domu Kultury „Lech" na osiedlu Blachownia, ul. Wyzwolenia 7b w Kędzierzynie- Koźlu. Zainteresowanych zapraszamy w każdy czwartek, w godz. 17:00- 20:00. Wstęp wolny.

Kontakt telefoniczny: 077- 483- 64- 18, po godz. 20:00.

 

Szanowni Państwo!

Grupa historyczna BLACKHAMMER, skupiająca miłośników historii, działająca na terenie Kędzierzyna- Koźla postanowiła zorganizować stałą wystawę historyczną- izbę pamięci 15 Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych U.S.A.A.F oraz hitlerowskich obozów jenieckich i obozów pracy przymusowej z czasów II wojny światowej obejmujące tereny Kędzierzyna- Koźla i okolic. Wszystko to w oparciu o materiały archiwalne, dokumenty amerykańskie, angielskie i polskie. Uzupełnieniem całości są zdjęcia, elementy umundurowań, wyposażenie lotnicze i obrony przeciwlotniczej. Ponadto zeznania świadków i weteranów wojennych, z którymi utrzymujemy stałe kontakty. Wiele z tych materiałów to unikaty dotyczące historii naszego miasta. Były one częściowo wystawiane na corocznym konkursie- wystawie modelarskiej o memoriał załogi porucznika Arthura Lindella z 15 U.S.A.A.F.

Organizatorem konkursu jest koło modelarskie „JEDENASTKA”, działające przy Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie- Koźlu na osiedlu Blachownia.

Obecna ilość posiadanych materiałów pozwala nam na zorganizowanie tego małego muzeum w pomieszczeniach, które otrzymaliśmy do zagospodarowania od Administracji Domów Mieszkalnych osiedla Blachownia.

Głównym celem wystawy jest zapoznanie z mało znanym, a bardzo znaczącym epizodem II wojny światowej – ofensywą bombową 15 U.S.A.A.F na zakłady produkujące paliwa syntetyczne. Druga część wystawy dotyczy jeńców wojennych i robotników przymusowych, którzy byli zatrudnieni przy budowie tych rafinerii. W zbiorach posiadamy:

-         fragmenty zestrzelonych samolotów amerykańskich, niemieckich i rosyjskich

-         wyposażenie lotnicze oraz obrony przeciwlotniczej

-         unikalne dokumenty z archiwów amerykańskich, angielskich, niemieckich i polskich oraz ze zbiorów prywatnych

-         wiele cennych zdjęć

-         relacje świadków, więźniów oraz weteranów uczestniczących w walkach

-         elementy umundurowań, naszywki, guziki, emblematy, godła oraz oryginalny szkocki tartan, w którym chodzili jeńcy szkoccy

 

Ponadto zapoznamy się z losami zestrzelonych amerykańskich załóg oraz z materiałami na temat ich poszukiwań i uzyskanymi wynikami.

Wielu weteranów zza oceanu i europy wraz z rodzinami odwiedziło nas w poprzednich latach i to dzięki nim posiadamy wiele cennych eksponatów, które zostały nam przekazane w dowód wdzięczności o ich bliskich.

Dzięki owocnej współpracy m.in. z Szymonem Serwatką i Michałem Muchą z AMIAP (Aircraft Missing in Action Project, www.samoloty.ow.pl-amiap), Alison i Ian’em Robertson
(UK), wieloma muzeami pułkowymi żołnierzy angielskich i szkockich, Jerrym Whitingiem, Billem Wiliamsem, Barrym Warehamem (USA), Natalią Łubniewską, Józefem Gaszem (z Lichyni), Józefem Płaczkiem, Janem Janasem (ze Starej Kuźni), Henrykiem Niewiem (z Kamionki) oraz instytucjom takim jak: Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie- Koźlu, Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic, Holding Blachownia i wielu innym osobom i instytucjom tu nie wymienionym mogła powstać ta namiastka muzeum upamiętniająca dramatyczne ludzkie losy z czasów II wojny światowej.

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania muzeum serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc .

Izba pamięci mieści się w Domu Kultury „Lech” na osiedlu Blachownia, ul. Wyzwolenia 7b w Kędzierzynie- Koźlu. Jest otwarta w każdy czwartek, w godz. 17-20. Wstęp wolny.

Kontakt: Waldemar Ociepski, ul. Reymonta 11/6, 47-225 Kędzierzyn- Koźle wociepski@o2.pl, tel.: (077) 483- 64- 18 po godz. 20-tej.

 

Serdecznie zapraszamy!Ladies and Gentlemen,  

A group of amateur historians called "Blackhammer", functioning in Kedzierzyn-Kozle, decided to organize a permanent historical exhibition - a memorial

room concerning 15 U.S.A.A.F. and Nazi POW and labour camps in Kedzierzyn and the vicinity. The exhibiton is based on numerous archives, American, English and Polish documents. There are also photographs, elements of uniforms, some military equipment, and depositions of witnesses and veterans with whom we are constantly in contact. Many of these materials are unique. Some of them were exhibited on the annual modeling competition called "In memorial of Lt. Lindell's Crew (15 U.S.A.A.F.)". The organizer of the competition is the modeler's club "Jedenastka" from Kedzierzyn. We have received two small rooms from local administration. For the time being, they are suitable, considering the number of materials we possess. The purpose of the main part of the exhibition is to acquaint people with a poorly known, although important, episode from II World War - the 15 U.S.A.A.F. bombing offensive on the synthetic oil refineries. The second part of the exhibition concerns the POWs and forced labour workers who built the refineries.

Our collection consists of:

- parts of American, German and Russian planes which had been shot down

- military equipment ( e.g. air defence)

- unique documents from American, English, German and Polish archives and private collections

- numerous valuable photographs

- reports of witnesses, prisoners and veterans participating in the battles

- elements of uniforms, badges, buttons, emblems and original Scottish tartan worn by the POWs

 

Moreover, we are going to present the fates of American crews who were shot down and the materials concerning their search. Many veterans and their

families have visited us in recent years and they have given us a great number of valuable exhibits to express their gratitude.

This small museum came into being thanks to our cooperation with: Szymon Serwatka & Michał Mucha from AMIAP (Aircraft Missing In Action Project -

www.samoloty.ow.pl/amiap), Alison & Iain Robertson (UK), British & Scottish regimental museums, Jerry Whiting, Bill Williams, Barry Wareham (USA), Natalia Lubniewska, Jozef Gasz, Henryk Niewiem, Kedzierzyn community centre, "Friends of Slawiecice" society, Blachownia Holding and many more.

We would like to thank everyone who contributed to creating the museum.  

The memorial room is located in the community centre "Lech" in Kedzierzyn - Kozle (Blachownia district) , ul. Wyzwolenia 7b. It is open every Thursday

between 5 and 8 PM, admission free.  

Contact: Waldemar Ociepski, ul. Reymonta 11/6, 47-225 Kędzierzyn- Koźle  POLAND wociepski@o2.pl, tel. (077) 483-60-44 (after 8 PM).