WYSZUKANE
przez Piotra Mierzejewskiego
Wyżej zamieszczone zdjęcie nadesłał Piotr Mierzejewski.
Wolnego tłumaczenia wiersza dokonał Marek Jura

Bicie serca małego miasta

Ach, tak chciałbym znów posłuchać
Miasta Koźla śpiewny ton
Co wiatr w starych dębach szumi
Jak brzmi kościelny dzwon

Znowu iść przez twe ulice

Na ratusza wieżę wejść
Ja nie mogę Cię zapomnieć
Ach szaleje serce me!

Gdzie Odra srebrzysta
Wędruje cichym Krajem
Iluż ona źródłem wzruszeń
 ściskających mocno serce me i dłoń

Mimo tak gorzkiego bólu
Znów młodzieńcze serce rwie
Ja pozdrawiam Cię serdecznie
Ukochane Miasto me!

Ach tak chciałbym znów posłuchać
Miasta Koźla śpiewny ton
Co wiatr w starych dębach szumi
Jak brzmi kościelny dzwon

Walter Berger