"DAWNY KĘDZIERZYN I DAWNI JEGO MIESZKAŃCY
W FOTOGRAMACH ZE ZBIORÓW ALFONSA RATAJA"
-relacja z otwarcia wystawy -  piątek 11 maja 2007 o godz. 17:30
Baszta przy ulicy I. J. KRASZEWSKIEGO 5A

 

Dr Alfons Rataj (z prawej) oraz Dr Edward Nycz
otwierają wystawę.

Starosta Józef Gisman wręcza kwiaty Dr Alfonsowi Rataj.Spotkanie w sali reprezentacyjnej Towarzystwa Ziemi Kozielskiej
Józef Gisman oraz Ryszard Pacułt.


Dr teologii - Klaus Leder - gość wystawy
- prezentuje książkę "DOM NAD ODRĄ"Dr Klaus Leder przekazuje dawną fotografię z kadrą nauczycieli
dawnego Gimnazjum kozielskiego (obecnie Liceum ogólnokształcące nr 01

Dr. Klaus Leder wręcza Staroście książkę "DOM NAD ODRĄ"

Dr Klaus Leder umila czas grą na pianinie.

Dyrektor LO nr 1 Ryszard Więcek przegląda otrzymaną książkę "DOM NAD ODRĄ"

I jeszcze tylko mały wpis autorski.

Starosta Józef Gisman z małżonką w towarzystwie Dr Klausa Ledera
 

Zdjęcia i opracowanie - Joachim Filusz