Relacja foto ze spotkanie autorskiego i prezentacji ksi▒┐ki Romualda »abickiego
pt. "Z kart znanej i nieznanej historii Miasta Ko╝la"
- 26 pa╝dziernika 2006