<<  ARTYKUŁY W PRASIE  <<

 

Artykuł ukazał się 8 luty 2006  6/(344)

 

Kto jest na zdjęciu, kiedy i w jakim miejscu zostało ono wykonane?
 

Po spotkaniu promującym książkę „Kronika Zakładów Papieru i Celulozy w Koźlu-Port – 1982 – 1920” autorstwa lekarza Herberta Probe (zamieszkały obecnie w RFN) i wcześniejszym spotkaniu promującym książkę „Ekonomiczny rozwój miasta Koźla po zakończeniu okresu Twierdzy 1873 – 1945” autorstwa Josefa Gröger (także zamieszkały w RFN). Obaj Panowie związani są korzeniami z ziemią kozielską.

Przeglądając stare fotografie zawarte w wymienionych książkach spotkałem się z różnymi zdjęciami mostu kolejowego na Odrze.
 

Na jednym z nich datowanym na 1904 rok wyglądał on następująco:

  Zdjęcie to pochodzi z książki Pana Herberta Probe.

W zbiorach Pana Dr Alfonsa Rataja znajduje się zdjęcie z roku 1921 na którym widać przęsło mostu wysadzone przez powstańców śląskich

  W okolicznościowym dodatku do NTO zostało zamieszczone zdjęcie z roku 1925

  Na zdjęciu tym widoczne jest niekompletne przęsło, najprawdopodobniej prowadzono wtedy wymianę kratownicy na oglądaną współcześnie.

Na innym zdjęciu znajdującym się w tej samej książce a datowanym na 1935 rok, most ten wygląda już zupełnie inaczej (to znaczy jak obecnie):

i ten sam most widoczny od strony Zakładów Młynarskich (kiedyś znajdowały się przy ulicy Łukasiewicza)

Zdjęcie z kolekcji Thomasa GLÄZERA
 

Po zapoznaniu się z zawartością wyżej wspomnianych książek postanowiłem rozwiązać temat zmiany kształtu przęseł mostu kolejowego. Z opowiadań ludzi mieszkających w okolicy mostu wynika, że był on dwukrotnie wysadzany (ponoć mało skutecznie). Pierwszy raz przez powstańców w czasie III Powstania Śląskiego w roku 1921, drugi raz przez Niemców u końca II Wojny Światowej. Kiedy natomiast most został przebudowany do tej pory nikt nie był w stanie mi powiedzieć.

Rozpocząłem przeglądanie materiałów zgromadzonych w trakcie przygotowywania Jubileuszowego Zwiastuna Kłodnickiego – wydanie z okazji 700 lecia Kłodnicy.

Natrafiłem w nich na szereg świadectw i innych dokumentów wystawionych na nazwisko Wanglorz i na załączoną poniżej fotografię.

 

Fotografia ta na odwrocie nosiła datę 28 sierpnia 1932 (stempel zakładu fotograficznego).

Jeden z Panów na zdjęciu jest niezwykle podobny do mego kolegi ze szkoły podstawowej – Janka Wanglorza. Pan ze zdjęcia jest zapewne synem Pana Franciszka Wanglorza, po którym zostało szereg ciekawych dokumentów w mych zbiorach.

Najbardziej jednak zdziwiły mnie pewne fragmenty zdjęcia, a mianowicie widoczna konstrukcja mostu kolejowego oraz piaszczysta plaża na brzegu Odry (od strony Rogów).
Za grupą ludzi widoczną na zdjęciu można rozpoznać dawne budowle Fabryki Papieru i Celulozy. Myślę, że to zdjęcie ma niezwykłą wartość dokumentalną i cieszę się, że mogę Wam je udostępnić.

A tak wygląda ten most w dniu dzisiejszym.


(zdjęcie autora)

Zdjęcie z dnia 18 kwietnia 2006
Po prawej stronie na słupie widoczna jest tablica określająca czas zmiany konstrukcji mostu.
Oto ona.

                                                                                                                                                   Joachim Filusz
Artykuł został zamieszczony w Gazecie Lokalnej z błędnym opisem zdjęć (Gazeta Lokalna - 8 luty 2006  6/(344))