01-  fotografie Koźla
  - Kożle nocą
  - nad Odrą
  - Rynek
  - kościół
Św. Zygmunta
i Św. Jadwigi
  - Baszta
  - ulica Łukasiewicza
  - ulica Piastowska
  - ulica Piramowicza
  - Urząd Miasta  
  - Liceum
  - ulica Konopnickiej
  - ulica Pamięci Sybiraków
  - park
  02- fotografie Kędzierzyna
  03- fotografie Sławięcic
  04- fotografie Kłodnicy
  04a fotografie Portu
  05- fotografie Azot
  06- fotografie Blachowni
  07- fotografie Cisowej
  08- fotografie Lenartowic
  09- fotografie Rogów
  10- fotografie Miejsca Kłodnickiego
  11- fotografie rzeki Odry,
kanałów i portu
  12- fotografie fortu Montalamberta
  13- fotografie okolic
  14- fotografie zachodów
i wschodów słońca
  15- fotografie samochodów terenowych
  16- przyroda