Relacja fotograficzna z otwarcia wystawy - stałej ekspozycji
dotyczącej 15 Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych
oraz hitlerowskich obozów jenieckich i obozów pracy przymusowej
z czasów II wojny światowej, obejmujących tereny Kędzierzyna-Koźla i okolic.

Wystawę można zwiedzać w każdy czwartek od godz. 17 do 20.