Relacja fotograficzna z mistrzostw
Krystyny i Joachima Filusz
(31 sierpnia 2003)