<<powrót do fotografii nadesłanych<<

Fotografie nadesłane przez:     Marka KAPELUSZNEGO  
             
       
           
       
           
       
           
       
           
       
           
         
      Zima na m/v Marianna