Nadesłane przez:    Marka Jurę -  Nadesłane po 15 października 2007

      << fotki nadesłane <<

Dyplom nadania krzyża honorowego dla walczących na frontach I wojny światowej,
nadany w Koźlu w roku 1934 nauczycielowi Augustowi Theimer.