STARE FOTOGRAFIE nades³a³:    Thomas  GLÄSER

tekst w jêzyku niemieckim
napisa³
Thomas  GLÄSER

 <<powrót do fotek nades³anych<<

     
 
Widok na fabrykê papieru z kozielskiego brzegu, widoczny most kolejowy,
wa³ przeciwpowodziowy z zak³adem nr I (za mostem) oraz zak³±dem nr II (z prawej strony)
Blick auf die Zellstofffabrik, links hinter der Eisenbahnbrücke - Anlage I mit Wasserturm, rechte Seite Anlage II