wyszukane w NECIE:    Thomas  GLÄSER  

 <<powrót do fotek nades³anych<<

     
 


Fragment mapy powiatu kozielskiego z 1850 roku
Umgebung von Cosel (Kosel - Schreibweise bis 12.6.1863) um 1850