Uaktualniono 8 czerwca 2010 godz. 20:20

Kto i ile uzyska z rządowej pomocy?
Wskazówki dla poszkodowanych

        Zgodnie z wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.05.2010 r. pomoc bezzwrotna na remont lub odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego może być przyznana osobom, które zostały zakwalifikowane do pomocy w formie zasiłku celowego w wysokości do 6.000 zł.
        O pomoc w wysokości do 20.000 zł mogą ubiegać się osoby uprawnione, które są (należy to potwierdzić stosownymi dokumentami):
- właścicielem budynku lub lokalu mieszkalnego,
- osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest  lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
- osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
- najemcą lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego,
        Chodzi w tym przypadku o osoby, które nie przewidują  większych  aniżeli 20.000 zł kosztów remontu i rezygnują z wyceny sporządzonej przez upoważnionego przez Wojewodę rzeczoznawcę. Pomoc w wysokości  do  20.000 zł przysługuje na wniosek (pisemne podanie skierowane do dyrektora MOPS), w którym osoba poszkodowana  przedstawi szacunkowy koszt likwidacji szkód. Następnie straty i szacunkowy koszt likwidacji szkód zostaną potwierdzone protokolarnie przez specjalnie do tego celu powołaną komisję.
        Pomoc nie może przekroczyć wysokości szkód wyrządzonych w danym budynku, bądź lokalu mieszkalnym, a osoba poszkodowana obowiązana jest przedstawić faktury i rachunki potwierdzające poniesienie wydatków związanych z remontem (faktury imienne).
        O pomoc w wysokości do 100.000 zł  mogą ubiegać się osoby uprawnione, gdy koszt likwidacji szkód w budynku mieszkalnym przekracza 20.000 zł. W takim przypadku dla uzyskania zasiłku niezbędna jest wcześniejsza wycena kosztów, wykonana przez upoważnioną do tego osobę wyznaczoną przez wojewodę.
        Poszkodowani mogą już składać pisemne wnioski kierowane do dyrektora MOPS w Kędzierzynie-Koźlu wraz z szacunkowym kosztem likwidacji szkód nie przekraczających 20.000 zł.

Od dziś można odbierać zasiłki w kasie MOPS
Ruszyły wypłaty zasiłków celowych wypłacanych mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla, którzy ucierpieli podczas majowej powodzi. Będą one wypłacane stopniowo mieszkańcom kolejnych ulic, do 18 czerwca 2010 r. w kasie MOPS przy ul. Reja 2a w godzinach od 14.00 do 19.00.
Dziś czyli 7 czerwca wypłaty będą dotyczyć mieszkańców  ulicy: Raciborskiej,  ul. Emilii Plater oraz ul. Cmentarnej. 
Jutro tj. 08.06.2010r. – obejmą  powodzian z ulic: Gazowej, Filtrowej, Krasińskiego, Odrzańskiej, Morcinka, Staffa, a także Kadetów.
O szczegółowych terminach wypłat powodzianie będą informowani na bieżąco za pośrednictwem mediów oraz w dni robocze od godz. 7.15 do 19.00 pod numerem telefonu (77) 483-48-48, który uruchomił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. Wypłata świadczeń dotyczy poszkodowanych mieszkańców, u których pracownik socjalny przeprowadził wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania .

Stan rzeki Odry dnia 7 czerwca (2 fala)

w: o godzinie 11:00

Zarządzeniem nr 8/PCZK/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego odwołał od godz. 9:00 dnia 07.06.2010 r. pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin: Kędzierzyn-Koźle, Bierawa, Cisek, Reńska Wieś.

 

Chałupkach 295 cm 
Krzyżanowicach 322 cm 
Miedonii 423 cm 
Kędzierzynie-Koźlu 359 cm 

Stan rzeki Odry dnia 6 czerwca (2 fala)

w: o godzinie 3:00 o godzinie 6:00 o godzinie 9:00 o godzinie 11:00 o godzinie 16:00 o godzinie 20:00  
Chałupkach 361 cm  356 cm  349 cm  347 cm  331 cm  324 cm   
Krzyżanowicach 423 cm  413 cm  405 cm  398 cm   383 cm   368 cm    
Miedonii 560 cm  549 cm  538 cm  529 cm  508 cm  488 cm   
Kędzierzynie-Koźlu 507 cm  496 cm  483 cm  475 cm  450 cm  431 cm   

Stan rzeki Odry dnia 5 czerwca (2 fala)

w: o godzinie 2:00 o godzinie 5:00 o godzinie 7:00 o godzinie 10:00 o godzinie 16:00 o godzinie 21:00 o godzinie 23:00
Chałupkach 423 cm  413 cm  405 cm  400 cm  385 cm  375 cm  371 cm 
Krzyżanowicach 544 cm  524 cm  510 cm  493 cm   470 cm   446 cm   440 cm  
Miedonii 661 cm  652 cm  641 cm  629 cm  602 cm  585 cm   577 cm  
Kędzierzynie-Koźlu 585 cm  582 cm  574 cm  572 cm  554 cm  536 cm  529 cm 

Stan rzeki Odry dnia 4 czerwca (2 fala)

w: o godzinie 2:00 o godzinie 5:00 o godzinie 8:00 o godzinie 10:00 o godzinie 17:00 o godzinie 19:00 o godzinie 23:00
Chałupkach 481 cm  475 cm  472 cm  474 cm 447 cm  441 cm  432 cm 
Krzyżanowicach 617 cm  608 cm  598 cm  600 cm 595 cm  584 cm  563 cm 
Miedonii 699 cm  695 cm  690 cm  686 cm  678 cm  675 cm  670 cm 
Kędzierzynie-Koźlu 608 cm  609 cm  610 cm  609 cm  601 cm  598 cm  588 cm 

Stan rzeki Odry dnia 3 czerwca (2 fala)

w: o godzinie 14:00 o godzinie 15:40 o godzinie 17:00 o godzinie 20:00 o godzinie 23:00    
Chałupkach 484 cm 483 cm  484 cm  486 cm  485 cm  stan normalny
Krzyżanowicach 639 cm 635 cm  636 cm  631 cm  625 cm  stan ostrzegawczy
Miedonii 714 cm 712 cm  713 cm  708 cm  703 cm  stan alarmowy
Kędzierzynie-Koźlu 517 cm 539 cm  563 cm  586 cm  598 cm     
(wg. http://www.pogodynka.pl/podest/hydro.php?s=3 )
(stany rzek wg Sarostwa)

na wale p-powodziowym zaznaczono najwyższe stany rzeki Odry w czasie 1 i 2 fali
 

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
Na podstawie komunikatu otrzymanego z Biura Prognoz IMGW we Wrocławiu
za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
przekazuje: 
PROGNOZĘ STANÓW WÓD – rzeka ODRA
II kulminacja fali
(opracowana na podstawie dotychczasowych sum opadów, które zanotowano w dorzeczu górnej Odry i prognoz hydrologicznych na Odrę uzyskanych z CHMU dn. 2.06.)
Prognoza:

Punkt pomiaru prognozowany maksymalny stan prognozowany czas przejścia maksymalnej fali
Chałupki: 520-530 cm  2.06.(środa) ok. godz. 20-24
Krzyżanowice: 700-720 cm 3.06.(czwartek) ok. godz. 0-4
Racibórz-Miedonia: 700-720 cm 3.06.(czwartek) ok. godz. 10-14
Koźle:   540-560 cm 4.06.(piątek) ok. godz. 6-10
Koźle
(przewidywane z 21:00)
620 cm 4.06.(piątek) ok. godz. 2-6
Krapkowice: 480-500 cm  4.06.(piątek) ok. godz. 14-18
Opole: 550-570 cm   4.06.(piątek) ok. godz. 18-22
Ujście Nysy: 600-620 cm   5.06.(sobota) ok. godz. 0-4
Brzeg: 610-630 cm  5.06.(sobota) ok. godz. 12-16
Oława: 680-700 cm 5.06.(sobota) ok. godz. 20-24
Trestno: 500-520 cm 6.06.(niedziela) ok. godz. 12-16

Uwaga: po kilkunastogodzinnej przerwie występowania większych opadów, od godzin rannych dnia 3.06 (czwartek), w dorzeczu górnej Odry prognozowane są ponowne opady deszczu, które spowodują ponowne wzrosty stanów wody na dopływach górnej Odry i na górnej Odrze oraz kolejną kulminację fali. Jeżeli prognozowane opady wystąpią to w Raciborzu-Miedonii stan wody może osiągnąć ok. 830-840 cm, tj. ok. 1300 m3/s (dn. 5.06. w godzinach wieczornych).
W zależności od rozwoju sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej przesyłana będzie aktualizacja prognozy. 


Prezydent Miasta
 Wiesław Fąfara 
 

Kędzierzyn-Koźle, 02.06.2010 r.

Kryteria przyznawania pomocy pieniężnej dla powodzian
Pieniądze od poniedziałku

Znane są już kryteria przyznawania pomocy finansowej dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, którzy ucierpieli podczas majowej powodzi. Zasiłki celowe będą wypłacane stopniowo mieszkańcom kolejnych ulic, od 07 do 18 czerwca 2010 r. w kasie MOPS przy ul. Reja 2a w godzinach od 14.00 do 19.00.   
O szczegółowych terminach wypłat powodzianie będą  informowani na bieżąco za pośrednictwem mediów oraz w dni robocze od godz. 7.15 do 19.00 pod numerem telefonu (77) 483-48-48, który uruchomił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. Wypłata świadczeń dotyczy poszkodowanych mieszkańców, u których pracownik socjalny przeprowadził wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania . 
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25.05.2010 r., pomoc przysługuje osobom lub rodzinom, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (np. w budynkach mieszkalnych i podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).
Pomoc przysługuje w formie zasiłku celowego, na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznana w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Zasiłek celowy ma charakter pomocy doraźnej ukierunkowanej na konkretny cel (stratę, która musi być przez wnioskodawcę wskazana).
Pomoc w formie zasiłku celowego przyznawana będzie na niezbędne potrzeby (zakup najtańszych artykułów po obecnych cenach rynkowych), aby można było prowadzić gospodarstwo domowe w zalanym budynku.
Należy do nich m.in. zakup lub - jeżeli istnieje taka możliwość - naprawa zniszczonej: pralki (950 zł), lodówki (740 zł), kuchenki elektrycznej lub gazowej (740 zł) oraz zakup niezbędnych mebli tj. łóżko z materacem (870 zł), stół + 4 krzesła lub szafa (500 zł), garnki bądź naczynia kuchenne (200 zł), żywność (200 zł), środki czystości (200 zł).
Ponadto pomoc może być przyznawana na osuszanie budynku (równowartość 1 tony węgla -600 zł), przeprowadzenie drobnych napraw i remontów (500 zł), a także naprawę pieca c.o. (500 zł).
Jeżeli w budynku zostały zalane sprzęty takie jak: druga lodówka, druga pralka, druga kuchenka gazowa itp. - co nie uniemożliwiło prowadzenie gospodarstwa domowego - na zakup lub naprawę  powyższych sprzętów zasiłek celowy nie przysługuje.

Odra znów straszy
Wody przybywa z godziny na godzinę

W kolejnych miejscowościach na Odrze przekraczane są stany alarmowe. Niestety meteorolodzy zapowiadają dalsze opady deszczu, więc sytuacja będzie się pogarszać.
Dziś o godz. 9.10 Odra przekroczyła stany alarmowe w Chałupkach (o 35 cm), i Krzyżanowicach (o 20 cm). Rzeka przekroczyła stan ostrzegawczy w Miedoni (o
101 cm) natomiast w Koźlu do stanu ostrzegawczego brakowało tuż po godzinie 9.00 - 26 cm.
Wszyscy zainteresowani mogą na bieżąco śledzić poziom wód w Odrze oraz w innych rzekach pogranicza polsko-czeskiego. Dzięki mapom satelitarnym można również obserwować fronty atmosferyczne przemieszczające się nad naszym regionem. Oto linki do stron internetowych z którymi warto się zapoznać:
Stany wód na Odrze aktualizowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
http://www.kedzierzynkozle.pl/portal/index.php?t=200&id=24813
Stany wód w rzekach pogranicza polsko-czeskiego.
http://www.pod.cz/portal/sap/pl/index.htm
Mapa satelitarna uwzględniająca poziom zachmurzenia m.in. nad Czechami i południowo-zachodnią Polską.
http://www.chmi.cz/meteo/rad/rad_data.php
Warto zajrzeć na podstronę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, aby zobaczyć kierunki z których napływają masy powietrza m.in. nad nasze województwo.
http://www.pogodynka.pl/radary.php 
Podobnie jak w Czechach, również po naszej stronie możemy sprawdzić jakie są stany wód na dopływach i głównym nurcie. Informację uzyskamy klikając na: stronę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
http://www.pogodynka.pl/podest/hydro.php?s=3  

Andrzej Kopacki – rzecznik prasowy prezydenta Kędzierzyna-Koźla

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE 1 czerwca 2010

Stan Odry w Koźlu 27 maja 2010 o godzinie 19:00 - 391 cm (za http://www.pogodynka.pl/podest/hydro.php?s=3)
Ostatni najwyższy stan - 800 cm zanotowano 19 maja o godzinie 19:00
Od tej chwili woda opadła 409 cm

GRAFICZNY OBRAZ STANU WODY I PRZEPŁYWÓW NA GÓRNEJ ODRZE (na 23 maja 2010)

Konto dla powodzian
Nie tylko pomoc rzeczowa
Wszystkim, którzy wyrażają chęć udzielenia pomocy finansowej osobom dotkniętym przez katastrofalną powódź, podajemy numer konta, na które należy dokonywać wpłat.
Urząd Miasta
Wydział Finansowy w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
o numerach:
PKO BP SA   O/K-Koźle,
Nr  54 1020 3714 0000 4902 0012 6854
z dopiskiem   „P O W Ó D Ź”

Ważne dla mieszkańców zalanych terenów
Gdzie po Kartę Powodzianina?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu uruchomił punkt wydawania mieszkańcom Karty Powodzianina, uprawniającej do otrzymania pomocy.
Znajduje się on w kozielskim Domu Dziennego Pobytu nr 2  „Magnolia” przy ul. Piramowicza 27. Czynny jest do piątku (28.05) do godziny 19.
Mogą się tam zgłaszać jednak tylko te osoby, którym nie wydano karty wcześniej, podczas wizyty pracowników MOPS w miejscu zamieszkania, z powodu niedoprecyzowanych przepisów.
Przypomnijmy, że do jutra (28.05) do godz. 19 działa również specjalnie uruchomiony numer telefonu dla powodzian (77) 483 48 48, pod którym pracownicy MOPS udzielają wszystkich niezbędnych informacji.

Informacja dot. udzielania pomocy finansowej dla powodzian - cz. II
MOPS przekazuje rządowe wytyczne

W  związku z wieloma pytaniami dotyczącymi zasad udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku powodzi, kędzierzyńsko-kozielski MOPS otrzymał we wtorek kolejne wytyczne.
Wynika z nich, że: „Pomoc przysługuje w formie zasiłku celowego w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu”.
Zasiłek celowy ma charakter pomocy doraźnej ukierunkowanej na konkretny cel, która musi być przez wnioskodawcę wskazana.
Pomoc udzielana jest na wniosek pisemny skierowany do dyrektora  MOPS na adres Kędzierzyn-Koźle ul. Mikołaja Reja 2 A, po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji administracyjnej.  

Przeprowadzka magazynu z darami dla powodzian
Ze szkoły do „Magnolii”
Z uwagi na konieczność wznowienia zajęć w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Piramowicza 30 w Koźlu - gdzie wciąż mieści się magazyn z darami dla powodzian - informujemy, iż punkt ten będzie czynny w tej placówce oświatowej jeszcze dziś do godziny 17.00.
Jutro wspomniany magazyn z darami zostanie przeniesiony do Domu Dziennego Pobytu nr 2 „Magnolia” przy ul. Piramowicza 27 , naprzeciwko I Liceum Ogólnokształcącego w Koźlu. Magazyn ten będzie już tylko wydawał dary, aż do wyczerpania zapasów (na chwilę obecną głównie worków i wiader). W środę punkt w DDP przy ul. Piramowicza będzie funkcjonował od godz. 10.00 do 15.00, a w następne dni już od godz. 8.00 do 15.00.
Cały czas funkcjonują też magazyny w Domu Dziennego Pobytu nr 3 przy ul. Grabskiego 6 (os. Azoty) oraz w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Reja 2 a (dawny Hotel „Piast”), gdzie dary dla powodzian są przyjmowane i wydawane. Na podobnych zasadach działa Stacja Opieki Caritas w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Bolesława Krzywoustego 2 (os. Piastów).

Akcja odkomarzania w Kędzierzynie-Koźlu
W obawie przed plagą

Akcję zwalczania komarów w naszym mieście organizuje od 2 do 6 czerwca Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury kędzierzyńsko-kozielskiego magistratu. Zabiegi zostaną przeprowadzone przede wszystkim na terenach popowodziowych, gdzie spodziewany jest szczególnie intensywny wylęg komarów.
Będą im poddane siedliska owadów oraz miejsca użytku publicznego, głównie wypoczynku mieszkańców, takie jak kozielskie planty oraz Plac Rady Europy.
Odkomarzeniem zajmie się specjalistyczna firma, która wykona tę operację w godzinach od 4.00 do 9.00 oraz wieczorami między 18.00, a 23.00. Zastosuje przy tym metodę naziemną, przy użyciu preparatów biobójczych, poprzez:
- zamgławianie terenów zielonych z użyciem środka, zwalczającego dorosłe osobniki komarów, much i meszek,
- wprowadzenie do zbiorników wodnych (stawy, rowy i inne wody stojące) środka, zwalczającego larwy tych owadów.
Poza wyżej wymienionymi miejscami, w miarę możliwości zabiegi będą przeprowadzone również w Parku Pojednania i Parku Orderu Uśmiechu, wzdłuż al. Jana Pawła II (na odcinku od ul. Judyma do krytej pływalni), na terenach zielonych pomiędzy ul. Wyzwolenia, a ul. Tuwima, a także przy ul. Szkolnej oraz w sławięcickim parku.
Ponadto akcją objęte zostaną stawy i cieki wodne na osiedlu Kłodnica, Kanał Kłodnicki od ul. Krasickiego do ujścia oraz tereny zakwalifikowane w trakcie wizji lokalnej (plac zabaw na osiedlu Azoty i w sąsiedztwie przedszkola przy ul. Wierzbowej na os. Pogorzelec). 
W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych (opady, silny wiatr), zabiegi zostaną wstrzymane i będą kontynuowane w innym terminie.

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
Na podstawie informacji
otrzymanej z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kędzierzynie-Koźlu
przekazuje:
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Ważność od godz. 12:00 dnia 24.05.2010 do godz. 06:00 dnia 25.05.2010 r.
Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo opolskie
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie opady gradu. Przewidywana wysokość opadów od 10 do mm, miejscami około 30 mm. Wiatr w porywach od 70 do 90 km/h.
Skutki: Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, szkody w uprawach rolnych, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, utrudnienia na terenach zurbanizowanych, utrudnienia komunikacyjne, lokalne zalania. 

Prezydent Miasta
Wiesław Fąfara 

Kędzierzyn-Koźle, 24.05.2010 r.

Informacja dot. udzielania pomocy finansowej  dla osób poszkodowanych przez powódź
Pracownicy MOPS ruszają w teren
Od dziś, czyli od 24.05.2010 r. pracownicy socjalni MOPS w Kędzierzynie-Koźlu będą przeprowadzali w terenie wywiady środowiskowe z osobami poszkodowanymi. Po ustaleniu na miejscu strat uniemożliwiających funkcjonowanie w życiu codziennym, rodzina otrzyma Kartę Powodzianina, uprawniającą do otrzymania pomocy.  Wywiady środowiskowe będą przeprowadzane od godz. 8.00 do godz. 19.00 w dni robocze, a niewykluczone, że także w sobotę. 
MOPS rzucił do akcji wszystkie możliwe siły. W tym przypadku jedenaście dwuosobowych zespołów. Każdy z pracowników będzie wyposażony w służbowy identyfikator oraz aparat fotograficzny, celem rzetelnej dokumentacji skali zniszczeń.
Pomoc ta ma charakter doraźny i w wielu przypadkach nie pokryje rzeczywistych strat. Celem jednorazowej zapomogi pieniężnej jest doraźna pomoc osobom, które wskutek powodzi nie mogą prowadzić gospodarstwa domowego w miejscu zamieszkania. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. W sytuacjach spornych MOPS zwróci się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  o wyjaśnienie, lub też wytyczne w konkretnej sprawie poszkodowanego.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z uwagi na szczególną sytuację, uruchamia  dodatkowy numer tel. 77 483-48-48 , który będzie czynny do godz. 19.00, do końca tygodnia tj. do piątku.
-------------------------------
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pomoc jest przeznaczona dla rodzin lub osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych, budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych.
Osoby naliczające wysokość zasiłku pomocowego będą brać pod uwagę:
Możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu. Czy może ono stanowić schronienie  dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym.Prace, które trzeba pilnie
 wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc zaspokoić niezbędne potrzeby życiowe.
Rzeczywiste straty w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, czy są zapasy żywności i dostęp do wody pitnej).
Wysokość tej pomocy będzie wynosiła do! 6 tys. złotych i będzie wypłacana jako zasiłek celowy na podstawie decyzji administracyjnej.
Podstawa prawna: art. 40 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

Ważne dla rolników !!!
Można już zgłaszać szkody

Już od dziś rolnicy, którzy posiadają zalane przez powódź użytki rolne, na terenie gminy Kędzierzyn – Koźle, proszeni są o zgłaszanie szkód w zakresie rolnictwa, do Wydziału Ochrony Środowiska i Infrastruktury Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, przy ul. Planetorza 2 – I piętro, pokój nr 15 - od poniedziałku.

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE MSWiA DOTYCZĄCE POMOCY POWODZIANOM
INFORMACJA O BEZPIECZE
ŃSTWIE ŻYWNOŚCI DLA POWODZIAN
INFORMACJA DLA POWODZIAN O WODZIE DO PICIA
DLA POWODZIAN INFORMACJA – INSTRUKCJA
Aktualne stany wód można także śledzić na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej:
http://www.pogodynka.pl/podest/hydro.php?s=3
stany rzek wg Sarostwa
- Stany wód na Odrze aktualizowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
http://www.kedzierzynkozle.pl/portal/index.php?t=200&id=24813
- Stany wód w rzekach pogranicza polsko-czeskiego.
http://www.pod.cz/portal/sap/pl/index.htm
- Mapa satelitarna uwzględniająca poziom zachmurzenia m.in. nad Czechami i południowo-zachodnią Polską.
http://www.chmi.cz/meteo/rad/rad_data.php
Relacja fotograficzna z 23 maja 2010 - godziny od 9:00 do 10:30

Próba dotarcia dyżurnego MZEC do kotłowni w Koźlu (piastowska 41) od strony miasta.


Próba dotarcia dyżurnego MZEC do kotłowni w Koźlu (piastowska 41) od strony stacji.


Piastowska (widok w kierunku miasta


Strażacy z OSP Mieszkowice, Moszczanka oraz Piorunkowice wypompowują wodę pod mostem w kierunku osiedla Rogi
Kłodnica - ulica Szymanowskiego - 22 maja 2010 - 20:10
Strażacy pompują wodę z terenu przyległego do ulicy Szymanowskiego.

Droga z Kędzierzyna-Koźla do Reńskiej Wsi.
 

Pękł wał we Wrocławiu, sytuacja nie do opanowania

Burza z gradem w Kłodnicy - 22 maja 2010 - 16:10

Kolejny punkt zbiórki darów dla powodzian
Bliżej centrum

Jak już informowaliśmy w kozielskim gimnazjum nr 1 (ul. Piramowicza 30) oraz w Domu Dziennego Pobytu nr 3 przy ul. Grabskiego 6 (os. Azoty) Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle utworzył dwa magazyny, w których zbierane są dary dla powodzian.
Kolejny funkcjonuje w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Reja 2 a (dawny Hotel „Piast”).
W punkcie tym przyjmowane są zarówno produkty spożywcze, przemysłowe, jak i pomoc finansowa. Obecnie najbardziej potrzebne są: środki czystości, ubrania robocze, środki do dezynfekcji, worki na śmieci, kalosze, gumowe i robocze rękawiczki, środki opatrunkowe i higieniczne.
- Liczymy przede wszystkim na to, że ofiarodawcy przekazywać będą środki chemiczne i higieniczne, rękawice, ścierki, mopy, łopaty, wiadra, czyli wszystko to, co pomoże ludziom przywrócić porządek w ich domach po powodzi. Przyjmujemy też pomoc finansową – wyjaśnia Ryszard Skorek z kędzierzyńsko-kozielskiego PCK.
Punkt przy ul. Reja 2 A działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Na podstawie ostrzeżenia
otrzymanego z Biura Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

przekazuję:

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
O BURZACH Z GRADEM

Stopień zagrożenia 1

Ważność od godz. 07:10 dnia 22.05.2010 do godz. 02:00 dnia 23.05.2010 r.

Obszar: województwo opolskie

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 10 do 20 mm, lokalnie od 30 do 40 mm, a wiatr osiągnie w porywach około 70 km/h.

Skutki: Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, szkody w uprawach rolnych, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, utrudnienia na terenach zurbanizowanych, utrudnienia komunikacyjne, lokalne zalania.   

Prezydent Miasta

Wiesław Fąfara 

Kędzierzyn-Koźle, 22.05.2010 r.

Apel władz Kędzierzyna-Koźla do samorządowców
Liczymy na pomoc innych

W obliczu tragicznej powodzi i ogromnych strat, które po raz kolejny na skutek szalejącego żywiołu poniosło nasze miasto, władze Kędzierzyna-Koźla zwróciły się z prośbą do innych samorządów o wsparcie.
Liczy się każda złotówka. Pieniądze zostaną przeznaczone na usuwanie skutków kataklizmu. W niektórych przypadkach odbudowa zniszczonej infrastruktury może potrwać nawet kilka miesięcy. 
Poniżej treść apelu:  

Po raz trzeci w ciągu ostatnich 25 lat miasto Kędzierzyn-Koźle dotknęła katastrofalna w skutkach powódź. Także tym razem zniszczenia są ogromne, a likwidacja skutków kataklizmu pochłonie mnóstwo pieniędzy. Możliwości finansowe gminy Kędzierzyn-Koźle są ograniczone. Dlatego też zwracamy się z prośbą o każde możliwe wsparcie, które pomoże nam uporać się z tragedią, jaka dotknęła nasz samorząd i tysiące mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. Za udzielenie jakiejkolwiek pomocy finansowej będziemy wdzięczni.                                                        
                                             W imieniu mieszkańców

                                                 Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
                                                              Wiesław Fąfara

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
Na podstawie ostrzeżenia
otrzymanego z Biura Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
przekazuje:
OSTRZEŻENIE METEOROLIGICZNE
Zjawisko: Burze
Stopień zagrożenia 1
Ważność od godz. 14:00 dnia 21.05.2010 do godz. 24:00 dnia 21.05.2010 r.
Obszar: województwo opolskie
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 10 do 20 mm, lokalnie około 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 65 km/h.
Skutki: Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, łamanie gałęzi utrudnienia na terenach zurbanizowanych.    

Prezydent Miasta
Wiesław Fąfara 

Kędzierzyn-Koźle, 21.05.2010 r.

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że droga 45 Opole-Racibórz jest juz przejezdna na całej długości. Na "45"  w okolicach Krapkowic wprowadzono jedynie objazd na wysokości wsi: Żużela i Żywocice.

Informacja o rozpoczęciu zajęć w placówkach oświatowych
Prawie wszystkie od przyszłego tygodnia

Powódź wyrządziła poważne szkody w kędzierzyńsko-kozielskich żłobkach, szkołach i przedszkolach. Niemniej jednak władze miasta robią wszystko, aby możliwie jak najszybciej wznowić w nich normalne zajęcia.
Poniżej przedstawiamy harmonogram otwarcia poszczególnych placówek na osiedlach, które dotknął żywioł:
Publiczne Przedszkole nr 12 -  planowane otwarcie 31 maja (o ile pozwoli sytuacja)
Publiczne Przedszkole nr 13 – planowane otwarcie 25 maja (wtorek)
Publiczne Przedszkole nr 14 – planowane otwarcie 24 maja (poniedziałek)
Publiczne Przedszkole nr 15 – planowane otwarcie 24 maja (poniedziałek)
Publiczne Przedszkole nr 17 – planowane otwarcie 25 maja (wtorek)
Publiczne Przedszkole nr 21 – nieczynne co najmniej przez 3 tygodnie, od wtorku 25 maja dzieci z grupy Krasnali i Biedronek będą uczęszczały do PP 15, a grupa Misie do PSP 20
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 – planowane otwarcie 24 maja, bez wyżywienia
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 – w dniach 24 – 26 maja rekolekcje dla dzieci z Rogów, dzieci spoza dzielnicy nie mają zajęć. Zajęcia dla wszystkich dzieci od 27 maja (czwartek), o ile pozwoli sytuacja
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 – planowane zajęcia od 24 maja (poniedziałek)
Publiczne Gimnazjum nr 1 – planowane zajęcia od  24 maja
Zespół Szkół Miejskich nr 2 –zajęcia od 24 maja (poniedziałek)

(21 maja 2010 - godz. 14.48)
Szczepienia przeciwko tężcowi
Osoby po 29 roku życia, które uczestniczyły w akcji powodziowej i miały bezpośredni kontakt z wodą, mogą całodobowo skorzystać ze szczepień przeciw tężcowi w izbie przyjęć Szpitala Zespolonego SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Judyma.

Fotografie nadesłał Zbigniew Cinalski - Miejski Zakład Energetyki Cieplnej K-Koźle
widoczna jest na nich kotłownia na Piastowskiej 62


(21 maja 2010 - godz. 11.39)
Jak sobie radzić ze skutkami powodzi?
Wskazówki z Sanepidu
Państwowa Inspekcja Sanitarna przygotowała cały szereg informacji dla powodzian dot. właściwych zachowań i radzenia sobie ze skutkami żywiołu, który nawiedził południową i centralną Polskę.
Chodzi m.in. o czynności, jakie należy wykonać przed ponownym zamieszkaniem pomieszczeń, które ucierpiały na skutek kataklizmu. Są też informacje o żywności i wodzie do picia.
INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI DLA POWODZIAN
INFORMACJA DLA POWODZIAN O WODZIE DO PICIA
DLA POWODZIAN INFORMACJA – INSTRUKCJA

Gdzie się zwracać w sprawie przywracania dostaw energii elektrycznej?
Miasto bez prądu
Zalane przez powódź osiedla w Kędzierzynie-Koźlu wciąż pozbawione są energii elektrycznej. Stopniowe przywracanie jej dostaw na poszczególnych ulicach następować będzie w najbliższych dniach.
Rejon Energetyczny Kędzierzyn-Koźle, który również ucierpiał na skutek kataklizmu tymczasowo przeniósł swój Posterunek Energetyczny przy ul. Stalmacha 16 (os. Śródmieście). Wszelkie interwencje i sygnały należy w związku z tym zgłaszać osobiście lub pod numerem telefonu: (77) 48-34-264 od godz. 7.00 do 17.00.
czywiście przez całą dobę pod numerem tel. 991 działa Pogotowie Energetyczne. Dyspozytorzy wszystkie zgłoszenia przekazują następnie pracownikom w terenie.

Potrzebni ochotnicy do wynoszenia książek z piwnic filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Koźlu przy ul. Piastowskiej/Balwirczaka, którą zalewają wody gruntowe. Zagrożony jest potężny zbiór.

(21 maja 2010 - godz. 10.24)
Woda w Koźlu odsłania kolejne ulice
Straty są bardzo duże
Przejezdna już jest ulica Chrobrego w Koźlu prowadząca do ronda w Większycach, a tym samym do drogi 45 Opole-Racibórz.
Jednak nie można do niej dojechać ze wszystkich kozielskich ulic. Woda wciąż utrzymuje się   nieopodal Linety, czyli przy ulicach: Krasińskiego, Kadetów, Staffa, Filtrowej oraz Emilii Plater. Odsłonięte natomiast są ulice: Skarbowa, Spółdzielców i Kraszewskiego (przy Komendzie Państwowej Straży Pożarnej).
Najtrudniejsza sytuacja panuje na osiedlu Koźle Rogi, gdzie zalane są prawie wszystkie budynki jednorodzinne (dojazd do tej części miasta jest w tej chwili niemożliwy).
O wiele lepiej jest na osiedlu Zachód: gdzie woda odsłoniła już dojście do bloków przy ul. Stolarskiej 4, 6 (A i B), Stolarskiej 3, 7 i sklepu Inter Marche. Woda odsłoniła także bloki mieszkalne przy ul. Piastowskiej na odcinku od ul. Chrobrego do Piastowskiej 63.
Natomiast wciąż podtopione są bloki przy ul. Stolarskiej 6 C, Archimedesa 12, 14 i 16, (łącznie z wylotem z ulicy Stolarskiej na Piastowską), a także budynki przy ul. Piastowskiej 71 i 73 wraz z sąsiadującą z nimi stacją transformatorową (wszędzie tam jest od kilkunastu centymetrów do około metra wody).
Od ul. Piastowskiej 63, aż do stacji kolejowej Kędzierzyn-Koźle Zachodnie stoi woda o głębokości od kilkudziesięciu centymetrów do metra. Chodzi m.in. o budynki na Piastowskiej 83, 85, 87, oraz blok przy ul. Niemcewicza. Wejścia do klatek schodowych w/w budynków są pozalewane, natomiast wewnątrz samego osiedla jest kilka wyżej położonych bloków, do których można już bez większych problemów dotrzeć.
Również wszystkie hurtownie i sklepy położone na terenie należącym do Spółdzielni Rolnik przy ul. Piastowskiej 40 są cały czas pod wodą.
Z dwóch kozielskich podstawówek nie ucierpiała tylko Szkoła Podstawowa nr 12. Natomiast najniższe kondygnacje SP nr 20 są wciąż podtopione do wysokości piwnic. Dojazd do tej placówki jest całkowicie zalany.
Nie ma natomiast wody w SP nr 13 na os. Koźle Rogi, ale dojazd do niej jest praktycznie niemożliwy od strony innych dzielnic. Od poniedziałku rozpoczną się tam nawet rekolekcje, ale tylko dla dzieci z najbliżej położonych ulic.
W mniejszym stopniu ucierpiał ZSM nr 2 w Kłodnicy (zalane piwnice). Pobliskie kłodnickie przedszkole nr 12 również ma zalane pomieszczenia piwniczne.
Najbardziej ucierpiało kozielskie przedszkole nr 21 z oddziałem żłobkowym przy ul. Filtrowej. Straty są tam bardzo duże. Piwnice podtopiło w trzech innych kozielskich przedszkolach: nr 15, 12 i 13. Co ciekawe PP nr 13 podlały wody gruntowe, zresztą tak jak w przypadku PP nr 6 na osiedlu Pogorzelec. Bez strat obyło się jedynie w PP nr 14 położonym nieopodal szpitala w Koźlu.
Kozielskie gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne (I LO, żegluga oraz budowlanka) nie zostały poważniej dotknięte przez powódź, podobnie zresztą jak szpital.

Andrzej Kopacki – rzecznik prasowy prezydenta Kędzierzyna-Koźla

(20 maja 2010 - godz. 20.37)
Dary dla powodzian c.d.
Dziękujemy za już,  prosimy o jeszcze
Do zorganizowanych przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle dwóch magazynów, w których zbierane są produkty spożywcze i przemysłowe dla powodzian napływają kolejne dary.
W sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, przy ich rozładunku i załadunku pracowało kilkanaście osób. Są to głównie pracownicy magistratu oraz harcerze z Kędzierzyna-Koźla, którzy od samego początku aktywnie uczestniczą w akcji ratowniczej.  Warto podkreślić ich ogromny udział i zaangażowanie, podobnie zresztą jak oddziałów państwowej i ochotniczej straży pożarnej, straży miejskiej oraz policji, które od 3 dni nieustannie walczą z żywiołem.
Po południu kozielski magazyn zapełniał się powoli produktami spożywczymi (głównie mlekiem, chlebem i wodą mineralną) oraz środkami chemicznymi. Firma Brenntag Polska dostarczyła ponad sto kanistrów z płynem do mycia szyb, natomiast pracownicy opolskiej Caritas całą przyczepę spożywki, a konkretnie mleka, serów i dżemu.
Samorząd miejski Kędzierzyna-Koźla dokupił konserwy mięsne, kalosze, ręczniki oraz papier toaletowy, worki na śmieci, gumowe rękawiczki, świeczki, zapałki oraz płyn do mycia naczyń.
Nadal jednak potrzeby są ogromne. Dotychczas produkty dostarczono m.in. do Kobylic, Koźla Rogów, ulic zalanych przez Linetę oraz części osiedla Zachód

Andrzej Kopacki – rzecznik prasowy prezydenta Kędzierzyna-Koźla

(20 maja 2010 - 14:55)

O godz. 7.00 stan Odry wynosił około 783 cm co oznacza, że systematycznie się obniża. Mieszkania na parterach w blokach wielorodzinnych w okolicach ul. Piastowskiej, Niemcewicza, Archimedesa nie zostały w nocy zalane. W niektórych przypadkach do podtopienia brakuje od 20 do 30 cm. Na os. Zachód woda również zaczęła opadać. Woda zaczęła się cofać także na ulicy Chrobrego. To w głównej mierze efekt obniżającego się poziomu Odry, zanikających opadów deszczu i zakończenia (ok. 2.00 w nocy) prac ziemnych w rejonie ronda na ul. Głubczyckiej, przez którą przelewała się fala powodziowa zalewająca Koźle. Do późnych godzin nocnych trwało również zabezpieczanie przeciekającego wału na Kanale Kłodnickim w rejonie ul. Szymanowskiego. Sytuacja została opanowana. Autobusy MZK jadące z Kędzierzyna będą dziś dojeżdżać do dworca PKS w Koźlu.
WAŻNE !!!!!!
Na Rondzie Milenijnym policja nie przepuszcza samochodów osobowych, jadących w kierunku Koźla od strony ulic: Gliwickiej i Kozielskiej oraz os. Kuźniczka. Dlatego też w miejscu tym utworzył się gigantyczny korek. Do Koźla dojeżdżać mogą wyłącznie autobusy MZK oraz służby ratownicze.
- Autobusy MZK będą dziś jeździć z Kędzierzyna do dworca PKS w Koźlu.- O godzinie 6.00 stan wody w Odrze na kozielskim wodowskazie wynosił 785 cm, co oznacza, że poziom rzeki systematycznie opada
- na osiedlu Zachód sytuacja nieco się poprawiła - woda opada, mieszkania w blokach wielorodzinnych w rejonie ul. Piastowskiej, Niemcewicza, Archimedesa nie zostały zalane ( w niektórych przypadkach do parterów brakuje ok. 20-30 cm.)

(20 maja 2010 - 09:55)

Decyzją władz miasta ścieżka rowerowa usytuowana na wale pomiędzy ulicami Dunikowskiego i Wyspiańskiego została zamknięta dla rowerzystów i pieszych (powód - rozmokły i niestabilny grunt)

(20 maja 2010 - 12:31)
Pomoc zaczyna docierać do powodzian
Coraz więcej potrzebujących
Jak już informowaliśmy dwa magazyny, w których zbierane są produkty spożywcze i przemysłowe dla powodzian uruchomił dziś Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Pierwszy z nich mieści się w kozielskim gimnazjum nr 1 (ul. Piramowicza 30), a drugi w Domu Dziennego Pobytu nr 3 przy ul. Grabskiego 6 (os. Azoty). Obydwa czynne w godzinach od 9.00 do 17.00.
Najbardziej potrzebne są: woda pitna; żywność o długim terminie ważności; koce; środki czystości; worki na śmieci; nowe lub czyste ubrania robocze; ścierki, mopy, robocze i gumowe rękawiczki; środki do dezynfekcji; leki; pieluchy; kuchenki turystyczne; kalosze; środki opatrunkowe i higieniczne.
Miasto zakupiło już mleko, chleb i wodę. Produkty te dostarczane są samochodami, a następnie łodziami na tereny dotknięte przez kataklizm. Akcja potrwa cały dzień, jednak najprawdopodobniej zostanie przedłużona ze względu na to, że potrzebujących jest wielu i trudno do wszystkich dotrzeć w krótkim czasie. Tym bardziej, że woda zalała kilka osiedli, a ilość sprzętu pływającego jest ograniczona.
Na razie ofiarodawców przekazujących najpotrzebniejsze produkty można policzyć na palcach jednej ręki. Wodę, konserwy, zupy oraz środki czystości przywieźli do Koźla m.in. pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”. Jednak to wszystko jest kroplą w morzu potrzeb.

Andrzej Kopacki – rzecznik prasowy prezydenta Kędzierzyna-Koźla

Rusza zbiórka darów dla powodzian
Pomóżmy im przetrwać kataklizm
Od dziś (20.05) Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle uruchamia 2 magazyny, w których będą zbierane produkty spożywcze i przemysłowe tak bardzo potrzebne mieszkańcom zalanych terenów w tych trudnych chwilach.
Pierwszy z nich mieścić się będzie w kozielskim gimnazjum nr 1 (ul. Piramowicza 30), a drugi w Domu Dziennego Pobytu nr 3 przy ul. Grabskiego 6 (os. Azoty). Będą czynne codziennie w godzinach od 9 do 17.
Najbardziej potrzebne są:
- woda pitna;
- żywność o długim terminie ważności;
- koce;
- środki czystości;
- worki na śmieci;
- nowe lub czyste ubrania robocze;
- ścierki, mopy, robocze i gumowe rękawiczki;
- środki do dezynfekcji;
- leki, pieluchy;
- kuchenki turystyczne.
Zwracamy się zatem z prośbą do mieszkańców miasta oraz firm i instytucji, które są w stanie i chcą pomóc poszkodowanym przez powódź o dostarczanie wymienionych produktów do powyższych punktów.
Podajemy numery kontaktowe do obu magazynów: 077 482 34 63 lub 64 (gimnazjum nr 1) i 077 481 38 64 (DDP nr 3).
O kolejnych punktach zbiórki darów, które będą uruchamiane w miarę potrzeb w kolejnych dniach będziemy informowali na bieżąco.

(19 maja 2010 - 21:32)
Odra zalała Koźle
Czeka nas jeszcze długa walka
Na godzinę 21.00 Odra na kozielskim wodowskazie osiągnęła wysokość 797 cm. Oznacza to, że wzrosty zostały zahamowane, niemniej jednak woda zdążyła już zalać dużą część Koźla.
Pod wodą znalazły się ulice wzdłuż przepływającej przez kozielski park Linety. Co gorsza, fala powodziowa przemieściła się w głąb osiedla Zachód, podtapiając m.in. ul. Filtrową, Chrobrego,  Staffa, Krasińskiego, Przytulną, Życzliwą, Stolarską, Archimedesa, Piastowską  
i Niemcewicza. W niektórych blokach na tym osiedlu woda wdarła się już do klatek schodowych, zalewając piwnice. W przypadku domków jednorodzinnych zalane zostały najniższe kondygnacje. Niestety sytuacja pogarsza się z godziny na godzinę, gdyż pod wodą znajdują się kolejne ulice.
Wszystko przez najsłabsze ogniwo w obronie przeciwpowodziowej, czyli odcinek koło nowego ronda na ulicy Głubczyckiej, przez którą od godzin porannych przelewa się fala powodziowa zalewając Koźle. Tam od rana ciężki sprzęt oraz strażacy i ochotnicy próbują wspólnymi siłami zabezpieczyć to miejsce, aby woda nie przelewała się już przez drogę prowadzącą z Koźla do Reńskiej Wsi. Niszcząca siła żywiołu jest jednak tak potężna, że prace potrwają jeszcze wiele godzin. Do tego czasu woda w dalszym ciągu wdzierać się będzie do Koźla. Nie zalała ona jeszcze Szkoły Podstawowej nr 12, ale zagrożenie dla tej placówki z upływem czasu staje się coraz większe. Kozielskie gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne (I LO, żegluga oraz budowlanka) nadal nie zostały poważniej dotknięte przez powódź, podobnie zresztą jak szpital.
Na razie w przypadku Koźla najmniej ucierpiało Stare Miasto. Pozostałe osiedla, lewobrzeżnej części miasta oraz Kłodnica w większym stopniu odczuły skutki majowego kataklizmu. Koźle spowija ciemność. Kilka godzin temu zaprzestano dostaw energii elektrycznej.
Z możliwości ewakuacji skorzystało jedynie ponad 80 mieszkańców, których przetransportowano do Kędzierzyna. Jednak do punktu ewakuacyjnego w Zespole Szkół Miejskich nr 1 na os. Piastów trafiło tylko 11 osób. Reszta skorzystała z gościnności krewnych i znajomych.
Wspomniany wcześniej poziom niespełna 8 metrów na Odrze w Koźlu utrzyma się jeszcze przez co najmniej 24 godziny. Oznacza to, że walka z żywiołem będzie żmudna i długotrwała.

Andrzej Kopacki – rzecznik prasowy prezydenta Kędzierzyna-Koźla

(19 maja 2010 - 11:26)
Wody przybywa z każdą minutą
Miasto jak wyspa

Średnio co 10 minut na Odrze w Koźlu przybywa centymetr wody. O godzinie 22.40 na kozielskim wodowskazie odnotowano już 765 cm. Wiele wskazuje na to, że w nocy Odra osiągnie planowane wcześniej 800 cm. Przypomnijmy jeszcze o godz. 5.00 rano poziom wody wynosił tu 585 cm.
Trudna sytuacja panuje na całym odcinku płynącej przez kozielski park Linety, która na co dzień jest niegroźnym ciekiem, wpływającym do Koźla od strony gminy Reńska Wieś. Teraz zagraża ona licznym, sąsiadującym z nią posesjom. Chodzi głównie o budynki przy ul. Emilii Plater, Filtrowej i Balwirczaka. Od wielu godzin przy pomocy pomp pożarniczych woda z Linety przepompowywana jest do Odry. W akcji uczestniczy kilkanaście jednostek straży pożarnej z całego województwa w tym m.in. z Izbicka, Radłowa, czy nawet odległego Wołczyna.
Jeszcze poważniejsze zagrożenie dla miasta pojawiło się w okolicach ronda przy ul. Głubczyckiej. Tam właśnie od strony Reńskiej Wsi do miasta zaczyna wdzierać się woda. Cały ciężki sprzęt skierowano w to miejsce, aby ratować Koźle przez zalaniem od południa. Natomiast od strony gminy Cisek - która jest już całkowicie odcięta od świata - na miasto napiera woda w rejonie ul. Raciborskiej. Koźle zaczyna przypominać wielką wyspę, która wciąż skutecznie opiera się kataklizmowi. Czy stawi czoła fali kulminacyjnej na Odrze dowiemy się już w najbliższych godzinach.

Andrzej Kopacki – rzecznik prasowy prezydenta Kędzierzyna-Koźla

(19 maja 2010 - 10:01)
Został przerwany wał na Odrze przy ulicy Głubczyckiej w Koźlu na wysokości budowanego ronda. Woda w szybkim tempie wdziera się do miasta. Punkt ewakuacyjny dla mieszkańców, którzy chcieliby się ewakuować zostanie zlokalizowany przy. ul. Stolarskiej obok sklepu InterMarche.
Szandor przy wyjeździe na Kobylice zaczyna przeciekać coraz mocniej.

(19 maja 2010 - 11:38)
Przez jezdnię przy ulicy Głubczyckiej, na wysokości nowo budowanego ronda nadal przelewa się woda. Trwają tam intensywne prace zabezpieczające z udziałem ciężkiego sprzętu, aby uratować Koźle przed zalaniem.

(19 maja 2010 - 11:40)
Droga z Kędzierzyna-Koźla w kierunku Januszkowic i Leśnicy jest już nieprzejezdna. Woda z kanału Kłodnickiego przelewa się przez wały i pod mostem kolejowym w Kłodnicy (obok pawilonów handlowych) nie da się już przejechać. Rozwidlenie dróg w kierunku Januszkowice, Zdzieszowice - droga zamknięta. Drogą przez Raszowę, Łąki Kozielskie, Cisowę, Kuźniczki można dojechać do Kędzierzyna.

(19 maja 2010 - 15:33)
Woda spowodowała odcięcie zasilania na os. Zachód i części os. Pogorzelec (ul. Orzeszkowej i okolice). Pracownicy rejonu energetycznego starają się przywrócić zasilanie w tych miejscach, jednak nie wiadomo jeszcze czy będą w stanioe dostać się do odpowiednich urządzeń z uwagi na poziom wody. Jeśli nie, to osiedla te pozostaną bez prądu póki woda nie opadnie.

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
na podstawie informacji
otrzymanej z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kędzierzynie-Koźlu przekazuje:
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Ważność od godz. 10:00 dnia 18.05.2010 do godz. 10:00 dnia 19.05.2010 r.
Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stponiowej)
Obszar: województwo opolskie
Przebieg: W dzień 18.05 (wtorek) i w nocy 18/19.05 (wtorek/środa) nadal występować będą opady deszczu, miejscami umiarkowane lub silne. Prognozowana wysokość opadów: od 15 do 20 mm, miejscami około 30 mm.
Skutki: Liczne podtopienia, zniszczenia zabudowań, dróg, mostów, duże trudności komunikacyjne, zagrożenie życia.  

Prezydent Miasta
 Wiesław Fąfara 

Kędzierzyn-Koźle, 18.05.2010 r. - 10:11

Odra wylewa
Najgorsze przed nami
(18 maja 2010 - 8:47)

Pogarsza się sytuacja powodziowa w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Najgorzej pod tym względem jest w gminach Bierawa i Cisek. Na wielką wodę przygotowuje się także Kędzierzyn-Koźle.
Nieustające od kilku dni opady deszczu sprawiają, że gwałtownie wezbrały praktycznie wszystkie największe rzeki pogranicza polsko-czeskiego. Nadejścia fali kulminacyjnej do Koźla należy spodziewać się jeszcze dziś. Odnotowano ją dopiero w Miedoni, natomiast czas jej dotarcia właśnie z tego punktu pomiarowego do Koźla trwa kilkanaście godzin.
O godz. 5.00 poziom wody w Odrze na kozielskim wodowskazie wynosił 585 cm, o godz. 6.00 około 600 cm, a około godz. 8.00 już 626 cm. Czyli w ciągu 3 godzin wzrósł o ponad 40 cm. Przedstawiciele Wydziału Reagowania Kryzysowego Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu zakładają, że w szczytowym momencie fala w Koźlu osiągnie poziom około 720 cm. Przypomnijmy w 1997 roku było to 970 cm.
Pierwsze podtopienia mają już miejsce w Kędzierzynie-Koźlu.  Chodzi w tym przypadku o osiedle Koźle Rogi i okolice ulic: Rajskiej, Kosynierów, Wodnej, gdzie zalane są już pola i piwnice w budynkach. Lada moment pod wodą znajdzie się też ulica Lasoki na tym samym osiedlu. Całkowicie wypełnione wodą jest także koryto Linety, która przepływa przez kozielski park. Wszystko wskazuje na to, że przy pomocy pomp pożarniczych woda z Linety będzie przepompowywana do Odry.
Na razie wszystkie instytucje oraz placówki oświatowe w Kędzierzynie-Koźlu funkcjonują normalnie. Sytuacja jest cały czas monitorowana. Z niepokojem jednak śledzimy doniesienia z sąsiednich miejscowości.
W poniedziałek w nocy rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców z niektórych dzielnic Raciborza. Ewakuowano również część gospodarstw w gminach Bierawa i Cisek. Największe podtopienia wystąpiły w miejscowościach Stare Koźle, Brzeźce, Goszyce, Dziergowice i Landzmierz. Zalanych jest coraz więcej posesji.
Wysoki poziom wody w Odrze będzie utrzymywał się przez następne dni, a przez najbliższe kilkanaście godzin zapewne jeszcze wzrośnie, tym bardziej, że dopiero od środy opady deszczu będą mniej intensywne. Optymistyczne jest to, że stabilizuje się sytuacja po stronie czeskiej, gdzie na wodowskazach od kilku godzin nie odnotowano znaczących wzrostów, a w niektórych przypadkach nawet niewielkie spadki. Jednak czeskie zbiorniki retencyjne są już wypełnione po brzegi.

Andrzej Kopacki – rzecznik prasowy prezydenta Kędzierzyna-Koźla

(18 maja 2010 - 10:27)

 -  odwołano zajęcia we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach na os. Zachód, Kłodnica oraz Koźle Rogi.
- Jeśli Odra osiągnie poziom około 700 cm, wówczas mieszkańcy kozielskiej Wyspy zostaną ewakuowani do Zespołu Szkół Miejskich nr 1 na os. Piastów.
- Woda podchodzi pod stadion sportowy na os. Kuźniczka. Nieprzejezdny jest już także most na Kłodnicy przy ul. Nałkowskiej (os. Lenartowice).

(18 maja 2010 - 10:33)

Trwa ewakuacja kozielskiego szpitala....

Komunikat Sztabu Kryzysowego
Komunikat z godziny 13.30, 18 maja 2010
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że:
Fala kulminacyjna na Odrze spodziewana jest w Koźlu dziś(18.05) pomiędzy 21.00 a 4.00 rano(według różnych szacunków). Przepływ  fali trwał będzie około doby. Fala kulminacyjna spodziewana jest na poziomie
800 cm (szacunki instytutu meteo).
W chwili obecnej (dane z godz. 11.00) Odra na wodowskazie w Koźlu przekroczyła stan alarmowy o 165 cm i jej wysokość zbliża się do 7 m.  
W związku z tym należy zabezpieczyć mienie na najniższych kondygnacjach we wszystkich dzielnicach od strony Koźla do ul. Gliwickiej w Kędzierzynie oraz w dzielnicach:
- Kuźniczka,
- Lenartowice.

POWÓDŹ W GLIWICACH
http://www.mmsilesia.pl/10419/2010/5/18/informacje-powodziowe-powodz-w-gliwicach-klodnica-wylala?districtChanged=true
STARE KOŹLE
nadesłał: Benedykt Franczyk.

zdjęcie z 18 maja 2010

zdjęcie z 19 maja 2010

zdjęcie z 19 maja 2010

zdjęcie z 19 maja 2010

zdjęcie z 19 maja 2010
WSPOMNIENA POWODZINA.
Generalnie leje się do środka, od 18 maja  wieczorem stan tylko o 5cm większy, dziś ciągle na tym samym poziomie... 
Do domu wchodzi się kulturalnie drzwiami i bez butów...... Lekkie przegięcie niedawno skończyliśmy remont domu...
...grunt to dobry humor i grunt pod nogami: P  ...
Ps. chyba zainwestuje w jakiś lepszy aparat może jakąś lustrzankę.

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW
W związku z koniecznością wyłączenia Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kędzierzynie-Koźlu zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców o ograniczenie zużycia wody, a tym samym zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków.

(18 maja 2010 - 23:03)

Wody przybywa z każdą minutą
Miasto jak wyspa

Średnio co 10 minut na Odrze w Koźlu przybywa centymetr wody. O godzinie 22.40 na kozielskim wodowskazie odnotowano już 765 cm. Wiele wskazuje na to, że w nocy Odra osiągnie planowane wcześniej 800 cm. Przypomnijmy jeszcze o godz. 5.00 rano poziom wody wynosił tu 585 cm.
Trudna sytuacja panuje na całym odcinku płynącej przez kozielski park Linety, która na co dzień jest niegroźnym ciekiem, wpływającym do Koźla od strony gminy Reńska Wieś. Teraz zagraża ona licznym, sąsiadującym z nią posesjom. Chodzi głównie o budynki przy ul. Emilii Plater, Filtrowej i Balwirczaka. Od wielu godzin przy pomocy pomp pożarniczych woda z Linety przepompowywana jest do Odry. W akcji uczestniczy kilkanaście jednostek straży pożarnej z całego województwa w tym m.in. z Izbicka, Radłowa, czy nawet odległego Wołczyna.
Jeszcze poważniejsze zagrożenie dla miasta pojawiło się w okolicach ronda przy ul. Głubczyckiej. Tam właśnie od strony Reńskiej Wsi do miasta zaczyna wdzierać się woda. Cały ciężki sprzęt skierowano w to miejsce, aby ratować Koźle przez zalaniem od południa. Natomiast od strony gminy Cisek - która jest już całkowicie odcięta od świata - na miasto napiera woda w rejonie ul. Raciborskiej. Koźle zaczyna przypominać wielką wyspę, która wciąż skutecznie opiera się kataklizmowi. Czy stawi czoła fali kulminacyjnej na Odrze dowiemy się już w najbliższych godzinach.

Andrzej Kopacki – rzecznik prasowy prezydenta Kędzierzyna-Koźla

O godzinie 2:00 stan rzeki Odry w Koźlu wynosił 780 cm natomiast o godzinie 5:00 789 cm.


Koźle Port -  Marynarska 8 - 19 maja 18:00


Koźle Port - widok z torów na ulicę Szymanowskiego - 19 maja 18:10

Kłodnica - kanał Gliwicki - 20 maja 06:20