CZĘŚĆ - 1

       

CZĘŚĆ - 2

30 rocznica powstania miasta 
KĘDZIERZYNA-KOŹLA
materiały dostarczył
Werner BUJOTZEK
z BREMEN

Załączam wyrazy szacunku i pozdrawiam serdecznie - Werner Bujotzek z Bremen
PS.: Były mieszkaniec Koźla (do Roku 1978) i były Nauczyciel Zawodu w tzw. Technikum Żeglugi 

Poniżej zamieszczam krótkie wspomnienia tamtych lat Pana Wernera:

Wspomnienie
Z Koźla wyjechałem wraz z rodziną na stałe do Niemiec. 
Było to w maju 1978 roku. Zawsze jednak chętnie wracam do tego miasta, 
bo wiążę z nim wspomnienia spędzonej tam młodości. 
Byłem nauczycielem zawodu w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej. 
Do dzisiaj utrzymuję kontakty z wieloma wspaniałymi Koźlanami, 
jak i z rodziną mieszkającą przy ul. Raciborskiej i Powstańców Śląskich. 
Połączenie Koźla z Kędzierzynem od samego początku mi się nie podobało. 
Koźle ma centrum z ładnym rynkiem i wielowiekowe tradycje. 
Kędzierzyn był w czasach połączenia małą wioską z jedną, główną ulicą przelotową. 
Przyznam jednak, że w latach 60., kiedy byłem jeszcze kawalerem, bardziej odpowiadał mi Kędzierzyn. 
Było tam więcej życia, młodzieży i imprez kulturalno-rozrywkowych. 
Więcej czasu przebywałem właśnie w tej części.
Dzisiaj mnie, jak i wielu moich kolegów z dawnej pracy, zasmuca to,
 że warsztaty szkolne „żeglugi” zarosły chwastami. 
Tak wspaniałe dzieło wielu Koźlan zostało zniszczone. 
Byłem też zszokowany stanem kąpieliska w Kłodnicy. 
Są na szczęście pozytywne zmiany w Koźlu, jak nowy jaz na Odrze, 
targowisko przy Targowej, nowe wały przeciwpowodziowe 
czy wreszcie odnowienie wielu miejskich budynków. 
Dobrze też, że Koźle ma basztę – muzeum.

Wszystkim Koźlanom zasyłam serdeczne pozdrowienia.
Werner Bujotzek


(za NTO)

30.09.1975 zburzono wieżę po Kościele Ewangelickim.
Wieżę tę podkuto na rogach, 
a następnie pociągnięto dwoma silnymi autobusami linką, 
która była zamocowana na górze wieży.

Film z powyżej ukazanego burzenia 
do pobraniaRELACJA Z ŚLUBOWANIA
MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
<< POBIERZ>>

Panie Wernerze, dziękuję za nadesłane pocztówki.
Cieszę się z otrzymanej przesyłki.
Oczekuję na następne pocztówki.