Nadesłane przez:    Marka Jurę -  Nadesłane po 22 lutego 2008

      << fotki nadesłane <<


Książeczka oszczędnościowa wystawiona
przez kozielską  powiatową kasę oszczędnościową
 na nazwisko Martin Hanke (kominiarz z Kłodnicy).