Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski
Powiat Raciborski
Miasto Kędzierzyn – Koźle
Miasto Racibórz
Posłowie Ziemi Opolskiej
Posłowie Ziemi Raciborskiej
Stowarzyszenie „Rzeki dzielą, Odra łączy”

               Zapraszają Państwa do udziału w jedynej w swoim rodzaju imprezie cyklicznej
               integrującej społeczności lokalne, narodowości i ludzi wokół rzeki Odry pod nazwą:

Odra rzeką integracji europejskiej
pod patronatem Ambasadora Austrii, Ambasadora Słowacji
i Ambasadora Portugalii

która odbędzie się w dniach 24 – 25 maja 2003 roku na terenie powiatów: Raciborskiego i Kędzierzyńsko – Kozielskiego.
W imprezie udział wezmą także mieszkańcy przygranicznych gmin czeskich.

Celem imprezy jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie integracji europejskiej oraz
upowszechnianie informacji na temat Unii Europejskiej wśród społeczności lokalnych zamieszkujących
teren Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego i Raciborskiego
.
       Odrzańska moda    -  impreza towarzysząca
       Regulamin 
         PORADNIK
         PROGRAM

W ramach tego wydarzenia zostanie zorganizowana dwudniowa impreza plenerowa
– festyn, połączony z największą atrakcją organizowaną wspólnie ze stowarzyszeniem
wodniaków „Rzeki dzielą, Odra łączy”: tradycyjnym spływem nietypowymi obiektami
pływającymi zwanymi w żargonie lokalnym „pływadłami”. Oprócz tego w ramach przedsięwzięcia odbędzie się dwudniowa konferencja naukowa, poświęcona
polskiej akcesji do UE, przeznaczona -  jak cały projekt
– dla szerokich gremiów społeczności lokalnej.

Program imprezy przewiduje:

q
2 dniową konferencję naukową poświęconą zagadnieniom przystąpienia Polskie do UE w kontekście warunków życia społeczności lokalnych
q
uroczyste przekroczenie pływadeł granicy czesko – polskiej w dniu poprzedzającym spływ (23 maja)
q
imprezę na starcie w Raciborzu, zwodowanie dziwnych obiektów pływających
q
imprezę w Grzegorzowicach współorganizowaną przez trzy gminy nabrzeżne Odry: Nędza, Kuźnia Raciborska  oraz Rudnik
q
uroczyste przecięcie wstęgi przeciągniętej przez rzekę Odrę na granicy województw, przez Posłów Ziemi Opolskiej i Raciborskiej
q
zabawę na wolnym powietrzu i nocleg w Przewozie – Dziergowicach
q
wielki finał w Kędzierzynie – Koźlu – festyn dla publiczności z udziałem gwiazdy krajowej i lokalnych, połączony z wieloma atrakcjami między innymi wyborem najpiękniejszej Nimfy Odrzańskiej, konkursami wiedzy o Unii Europejskiej oraz szeroką akcją promocyjną idei integracyjnej

 

 

(Zdjęcia: Impresje
z edycji 2001 –2002)

                źródło Gazeta Lokalna)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w tą ponad lokalną i ciekawą imprezę.

UZUPEŁNIENIE WIADOMOŚCI

Kędzierzyn-Koźle, 7 kwietnia 2003 r.

Siedem ambasad i dwa konsulaty potwierdziły już chęć objęcia patronatem imprezy „Odra rzeką integracji europejskiej”. 

W tym roku „Odrę...” swoim patronatem obejmują Ambasadorowie: Republiki Węgierskiej, Republiki Słowenii, Portugalii, Austrii, Słowacji, Finlandii, Wielkiej Brytanii oraz Konsul Generalny Republiki Czeskiej w Katowicach i Konsul Generalny RFN we Wrocławiu.  

Impreza odbędzie się w dniach 24 – 25 maja 2003 roku na terenie powiatów: Raciborskiego i Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Wezmą w niej udział także mieszkańcy przygranicznych gmin czeskich.
Jest to jedyna w swoim rodzaju cykliczna impreza integrująca społeczności lokalne, narodowości i ludzi wokół rzeki Odry. Organizatorami tegorocznej edycji są: Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski, Powiat Raciborski, Miasto Kędzierzyn – Koźle, Miasto Racibórz, Posłowie Ziemi Opolskiej, Posłowie Ziemi Raciborskiej, Stowarzyszenie „Rzeki dzielą, Odra łączy”. 
W ramach tego wydarzenia zostanie zorganizowana dwudniowa impreza plenerowa – festyn, połączony z największą atrakcją organizowaną wspólnie ze stowarzyszeniem wodniaków „Rzeki dzielą, Odra łączy”: tradycyjnym spływem nietypowymi obiektami pływającymi zwanymi „pływadłami”. Przewidziano ponadto dwudniową konferencję naukową, poświęconą polskiej akcesji do UE, przeznaczoną -  jak cały projekt – dla szerokich gremiów społeczności lokalnej.

Przekroczenie granicy na pływadłach nastąpi już w piątek, 23 maja 2003 roku, (Chałupki, granica polsko - czeska).
W organizację niedzielnego festynu, który odbędzie się w Koźlu, po przypłynięciu pływadeł, włączyło się Biuro Integracji Europejskiej działające przy Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. 
Pracownicy BIE zbudują m.in. „wioskę europejską” składającą się z 12 namiotów. W tych swoistych punktach informacyjnych wszystkie zainteresowane osoby będą mogły poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę na temat Unii Europejskiej. Opolskie BIE zamierza przeprowadzić liczne konkursy o tematyce unijnej z atrakcyjnymi nagrodami.

Więcej informacji na temat „Odry...” na stronach:
www.powiat.kedzierzyn-kozle.plwww.kedzierzynkozle.plwww.k-k.pl

                                                                                                                                           Fotki wykonano w czasie spływu w 2002 roku     autor Joachim Filusz