powrót do fotek nadesłanych Głogówek Góra Œw. Anny Kędzierzyn-KoŸle nadesłane 12 marca 2010
KoŸle w fotografii Macieja Niemas