powrót do fotek nadesłanych fotografie Macieja - Głogówek fotografie Macieja - Góra Œw. Anny Kędzierzyn-KoŸle nadesłane 12 marca 2010
KoŸle w fotografii Macieja Niemas