ARTYKUŁY ZAMIESZCZONE W PRASIE

 
      <<  strona główna  <<
 
         
  Kto jest na zdjęciu, kiedy i w jakim miejscu zostało ono wykonane?  

Gazeta Lokalna - 8 luty 2006  6/(344)

  SKARB  Z  KO¬LA   Gazeta Lokalna - 22 marca 2006  12/(350)
  Kozielskie monety   Gazeta Lokalna - 19 kwietnia 2006  16/(354)
  Weduta – obraz miasta - moje uwagi do artykułu   GAZETA LOKALNA Nr 27 (367), 5 lipca 2006-09-23