Joachim Filusz

odpowiedzialny za kompletację
i graficzne opracowanie pocztówek
oraz zdjęć i dokumentów

 

 

Łukasz Filusz

odpowiedzialny za opracowanie 
systemu przeglądarki internetowej

Kontakt :  e-mail: - j-filusz@wp.pl
filusz@k-k.pl
Dokumenty
znajdujące się w tym zbiorze pochodzą
z opracowań
* Dr RyszardaPacułta
* Prof. Karola Jonca
* mgr inż. architekt Ireny Kowol
* Dr Zyty Zarzyckiej
* Prof. Damiana Tomczyka
* mgr inż. Jana Koszarskiego
* Dr Alfonsa Rataja
   
Korzystano ze zbiorów fotografii i pocztówek:
* Dr Alfonsa Rataja
* Barbary Motyka
* Alberta Stobrawe
* Elżbiety Rosenberger
* Romualda Żabickiego
* Biblioteki Miejskiej w Koźlu
* Muzeum Przyjaciół Ziemi Kozielskiej (Baszta)
* Urzędu Miasta - Kędzierzyn-Koźle
* Dr Herberta Probe

 

* Rafała Meroń
* Daniela Nurzyńskiego
* Gazety Lokalnej
* Krzysztofa Lechickiego
* Ryszarda Więcka
* Stanisławy Głuszek - FOTO WENUS
* Jana Schoengart
* Klaudiusza Norek
* Jolanty Szymańskiej

 

Z przyjemnością przedstawiam Państwu stronę o moim mieście Kędzierzynie - Koźlu.
Korzystając ze zbiorów miłośników miasta, którzy udostępnili mi swoje
materiały do sporządzenia kopii elektronicznej, przedstawiam tylko część ich zbiorów.
Z zebranych pocztówek i fotografii możemy ujrzeć jak miasto wyglądało kiedyś oraz jak wygląda obecnie. Ponadto możemy zapoznać się z historią miasta zawartą w dokumentach.
Zdjęcia oraz pocztówki stanowią zaledwie część skatalogowanych zbiorów.
Większą ich ilość można będzie zobaczyć na przygotowywanej płycie CD,
której ta strona jest zwiastunem.

aktualizowano 25 grudnia 2006