o stronie
autorzy
legenda
dokumenty
mapy
albumy
strona UM
strona Starostwa
fotki nadesłane
Galeria Krystyny
moje fotki
repertuary
kiedyś ..
linki
księga Gości
wycieczki
gastronomia
 
 
W czerwcu roku 2000 zainteresowałem się tematem historii portu  w Koźlu, oraz dróg wodnych 
związanych z miastem Kędzierzyn-Koźle. Kiedy zabrałem się do kompletowania informacji na ten temat, 
spotkałem w rękach prywatnych kolekcjonerów szereg interesujących  materiałów mówiących o historii miasta.
I tak u Pana dr Alfonsa Rataja - napotkałem szereg  materiałów związanych z dzisiejszą dzielnicą Kędzierzyn, 
u Pani Elżbiety Rosenberger - materiały z dzielnicy Sławięcice,  
u Pana Alberta Stobrawe i Pani Barbary Motyka - materiały z Kłodnicy i Koźla-Portu.
Penetrując zbiory Muzeum Ziemi Kozielskiej , oraz Biblioteki Miejskiej stwierdziłem że wiele materiałów znajduje się tylko  w prywatnych rękach. Kontaktując się z kolekcjonerami z RFN spotykałem także wiele unikatowych zbiorów. 
W pewnym momencie doszedłem do wniosku by podzielić się swymi zbiorami i udostępnić je w formie elektronicznej szerszej grupie zainteresowanych historią miasta.
W tym czasie koncepcja tej formy kilkakrotnie zmieniała kształt. Pomagało mi w tym wiele osób ale na czołowym miejscu wymienię mego syna Łukasza, który zachęcił mnie do opracowania materiału 
w formie strony internetowej, opracowując szkielet przeglądarki.  W chwili obecnej służy mi On w dalszym ciągu radami w udoskonalaniu strony (wypada wspomnieć, że jest On obecnie studentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach - a w okresie powstawania strony był uczniem I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu). 
W czasie kompletacji materiałów nawiązałem kontakt z Gazetą Lokalną - Panowie Andrzej Szopiński-Wisła oraz Bolesław Bezeg udostępnili szereg ciekawych zdjęć z czasów współczesnych. Po nich udostępnili swe materiały Panowie Daniel Nurzyński, Rafał Meroń, Krzysztof Lechicki, Piotr Orszak, Jerzy Drzewiecki oraz Romuald Żabicki.  
Połączenie dawnych zbiorów z dzisiejszym obrazem miasta oraz informacjami pisanymi przez historyków o historii miasta stanowi moim zdaniem ciekawy a może i pomocny materiał dla młodzieży  (i nie tylko)  w opracowaniu nowych prac o historii miasta, ale także dla wielu ludzi którzy z różnych przyczyn opuścili to miasto może stanowić swego rodzaju łącznik z Kędzierzynem-Koźlem.
Dziękuję Wszystkim którzy pomogli w opracowaniu strony i płyty, którą poświęcam memu Miastu i wszystkim Mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla.

         Dziękuję Panu Staroście Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za otrzymane pismo dodające mi ochoty do dalszej pracy.  > (pismo Starosty Powiatu)

Za błędy które powstały przy opracowywaniu strony i płyty przepraszam i proszę o informacje o dokonanych spostrzeżeniach. Jednocześnie bardzo proszę o udostępnienie wszelkich materiałów związanych z dzisiejszym miastem Kędzierzyn-Koźle
W chwili obecnej materiały dotyczące dzielnic Miejsce Kłodnickie, Lenartowice, Cisowa, Blachownia, Azoty oraz Rogi są ubogie. Planuję po otrzymaniu materiałów uzupełnić wydanie tak, by kształt całości przedstawiał się podobnie jak w chwili obecnej dzielnic Koźle, Kędzierzyn, Kłodnica czy Sławięcice. Wszelkie materiały zostaną zwrócone po wykonaniu kopii elektronicznej. Kontakt ze mną jest możliwy za pośrednictwem:
- e-mail:   filusz@mzec-kk.pl
                filusz@k-k.pl