Nadesłane przez:    Marka Jurę -  Nadesłane w 2010 roku

      << fotki nadesłane <<


Skan najnowszej widokówki (strona na korenspondencję). Nadano ją 14 września 1915 roku w Koźlu.
Nadawca podał adres poczty polowej 2 kompani rezerwowej 62 kozielskiego pułku piechoty.