Nadesłane przez:    Marka Jurę -  Nadesłane w 2010 roku

      << fotki nadesłane <<


Skan kartki pocztowej firmy Bernharda Lippmanna (kozielskiego Żyda),
kartka wysłana dnia 12 kwietnia 1937 roku do Gery.