Nadesłane przez:    Marka Jurę -  Nadesłane w 2010 roku

      << fotki nadesłane <<


Moim nowym nabytkiem jest karta korespondencyjna wysłana przez żydów tarnopolskich z Galicji (obecnie Ukraina) Grünfelda & Landaua 
do żydów kozielskich Franfurtera i Kauffmanna.
Wysłano ją dnia 8.02.1881 roku i zawiera listę artykułów spożywczych w tym kuchni koszernej wraz z cenami (podwyżka?).
Serdecznie pozdrawiam
Marek Jura