Nadesłane przez:    Marka Jurę -  Nadesłane w 2010 roku

      << fotki nadesłane <<


Byłem na wystawie monet w Münzkabinett w Bode-Museum w Berlinie.
Ku mojej wielkiej radości, zobaczyłem tam monetę z naszego miasta.
Zrobiłem fotkę i natychmiast Ci ją wysyłam.
Moneta jest z roku 1761, była bita przez pruską załogę garnizonu twierdzy Cosel w okrasie jej oblężenia przez armię austriacką,
czyli jest to moneta zastępcza (oblężnicza).
Jest to krajcar bity w mosiądzu. Na awersie dwie głowy kozłów zwrócone do siebie, poniżej napis w dwóch wierszach: I COSEL X / 1761.
Jest to moneta ogromnie rzadka, znana tylko ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, ta oto z Berlina i chyba jest też w Ermitazu.
Wyceniona jest w skali rzadkości wg. Huttena-Czapskiego na R8! (znanych 2 do 3 egzemplarzy)