Nadesłane przez:    Marka Jurę -  Nadesłane w 2010 roku

      << fotki nadesłane <<


Portret wizytowy oficera kozielskiego garnizonu wykonany około roku 1890 w Atelier Malek.
Strona odwrotna portretu z informacjami o atelier.