Nadesłane przez:    Marka Jurę -  Nadesłane w 2010 roku

      << fotki nadesłane <<


Medal sportowy (awers) z olimpiady V.C.S. Cosel O.S.
która odbyła się w KoĽlu dnia 21.9.1919 roku.