Nadesłane przez:    Marka Jurę -  Nadesłane w 2010 roku

      << fotki nadesłane <<


Udało mi się zakupić bardzo rzadką kartkę pocztową z dnia 20 czerwca 1912 roku.
Wyprodukowało ją  Atelier Malek, Cosel O-S-Leschnitz.
Przedstawia Etablissement Volksgarten czyli Gasthaus Franz Grehl. Pytanie jest takie: gdzie ta restauracja się znajdowała
i czy budynek dotrwał do dzisiejszych czasów?
Marku - jest to budynek przy obecnej ulicy Dunikowskiego (dawniej Klodnitzer strase).
Był tam kiedyś Gasthaus a po wojnie Wrocławskie Zakłady Surowców Zielarskich oddział w Koźlu (Klodnicka 12 - telefon 613)
W 1955 roku kierownikiem tego zakładu  był Stanisław Żabicki - tato Romualda Żabickiego.
W późniejszym okresie była tam WIELOBRANŻÓWKA