Nadesłane przez:    Marka Jurę -  Nadesłane w 2010 roku

      << fotki nadesłane <<


Skan kartki pocztowej z projektem wieży kościoła ewangelickiego w Koźlu.
Projekt ten wykonał wrocławski architekt Hans Thomas.
Kartkę wydrukowano w roku 1929.
Kamień węgielny pod wieżę położono dnia 17 sierpnia 1930 roku,
a rok później zawieszono na niej dwa dzwony.
30 września 1975 roku wieża ta została zburzona.