Nadesłane przez:    Marka Jurę -  Nadesłane w 2010 roku

      << fotki nadesłane <<


Rzadkość filatelistyczna związana z plebiscytem na Górnym Śląsku z dnia 20 marca 1921 roku.
Oto oryginalna kartka do głosowania, takie wrzucano do urn wyborczych (w tym przypadku glos przypadał na Niemcy).
Na kartę naklejono oryginalne znaczki plebiscytowe, które ostemplowano w dniu plebiscytu stemplami okolicznościowymi i pocztowymi
z Emmagrube (kopalnia Emma) w powiecie rybnickim. Takimi kartami głosowano tez w Koźlu i powiecie kozielskim.