Nadesłane przez:    Marka Jurę -  Nadesłane w 2010 roku

      << fotki nadesłane <<


Skan kartki pocztowej firmy Gustava Hentschela z Kędzierzyna, (strona korenspondencyjna)
kartka ta wysłana została 25 kwietnia 1936 roku do Gery.