Nadesłane przez:    Marka Jurę -  Nadesłane w 2010 roku

      << fotki nadesłane <<


Teraz cos z falerystyki, orzełek śląski wykonany w fabryce galanterji metalowej " Gamet" w Sosnowcu.
Pochodzi on z przełomu lat 20-stych i 30-stych 20 wieku.