Nadesłane przez:    Marka Jurę -  Nadesłane w 2010 roku

      << fotki nadesłane <<


Kartka wysłana w dniu plebiscytu tj. 20 marca 1921 roku z Koźla do Kiel. Jest to niemiecka kartka propagandowa
z herbami miast objętych plebiscytem i znaczkami wydanymi przez Miedzysojuszniczą Komisje Plebiscytową.
Na znaczkach z lewej strony jest widok hut i kominów, a z prawej kościół i nad tym wszystkim  gołąbek pokoju,
napisy są w trzech językach: francuskim, polskim i niemieckim. Znaczki te drukowano we francuskiej drukarni Atelier du Timbre.