Nadesłane przez:    Marka Jurę -  Nadesłane w 2010 roku

      << fotki nadesłane <<


Skan najnowszej widokówki ze zbioru Marka Jury (strona korenspondencyjna).
Drukował ją Kino-Foto H. Malaika w Reigersfeld O.-S.(Bierawa).
Wysłano ją z Koźla 12.7.1940 roku poczta polowa.
Na stronie korespondencyjnej widoczny jest stempel oddziału w którym służył żołnierz wysyłający kartkę.
Fajnie, ze dzisiaj znowu po Odrze pływają statki spacerowe. Tradycja powraca!
Statek na widokówce stoi w przystani kozielskiej poniżej śluzy, a w dali widoczne jest miasto z wieżami ratusza i kościoła parafialnego.