Nadesłane przez:    Marka Jurę -  Nadesłane w 2010 roku

      << fotki nadesłane <<


Skan widokówki wysłanej 24 lutego 1905 roku z KoĽla Portu do Gothy.
Kartkę drukował Paul Mode, Buchhandlung, Cosel, O.-S.
Przedstawia ona parowiec spacerowy o bocznym napędzie w basenie portu kozielskiego
(niegdy¶ pierwszego i największego w biegu górnej Odry, dzisiaj popadłago w ruinę).